Wspomnienie bł. Hanny Chrzanowskiej i 5. rocznicę jej beatyfikacji obchodzimy w Sanktuarium św. Jana Pawła II wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych Polskich.
Najpierw wspólnie modląc się na Mszy św. o godz. 9.00, której przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, a następnie konferencję otworzyła piosenką i prowadziła pani Lidia Jazgar.
Na początku przyznano także wyróżnienia ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi, lekarzowi, pielęgniarkom, tym, którzy serce oddają potrzebującym pacjentom. Przybliżyli nam oni kolejno historie związane z bł. Hanną i św. Janem Pawłem II, z pracą na misjach, o działaniach charytatywnych całej rodziny i o prowadzeniu hospicjum.
Niech bł. Hanna wszystkim pracownikom służby zdrowia wyprasza potrzebne łaski!
Błogosławiona Hanno, módl się za nami!
https://kspipp.pl/konferencja-z-okazji-5-tej-rocznicy-beatyfikacji-pielegniarki-bl-hanny-chrzanowski/
_____________
Foto: SJP2