W sobotę, 17 czerwca 2023r., w Archikatedrze Wawelskiej Ksiądz Biskup Robert Chrząszcz pobłogosławił 7 lektorów, posługujących w naszym Sanktuarium do posługi ceremoniarza.
Serdecznie im gratulujemy, życząc radości ze służby przy Chrystusowym ołtarzu!

– Niech moment liturgii nie będzie dla was spotkaniem z „czymś”: z rubrykami, przepisami, tekstami liturgicznymi, przestrzenią sakralną, ale przede wszystkim niech będzie momentem spotkania z Kimś – z samym Bogiem, który przychodzi, by spotkać się z wami i z waszymi braćmi oraz siostrami w wierze. Pielęgnujcie troskę o piękno liturgii – spotkania Boga z człowiekiem – mówił bp Robert Chrząszcz podczas Mszy św. z błogosławieństwem ceremoniarzy parafialnych, odprawionej w katedrze na Wawelu.

W homilii bp Robert Chrząszcz powiedział, że cieszy się, gdy patrzy na zebranych młodych ludzi, przybywających z różnych zakątków archidiecezji. Pośród tej różnorodności jest coś, co łączy wszystkich kandydatów, a jest to troska o piękno liturgii. Biskup przypominał fragment z Dziejów Apostolskich, opisujący pierwszą wspólnotę chrześcijańską. – Ufam, że dziś jedno serce, jeden Duch, Duch liturgii, ożywa was zgromadzonych tutaj po to, by przyjąć błogosławieństwo do posługi ceremoniarza w waszych wspólnotach parafialnych. Głęboko wierzę, że wasze zaangażowanie i chęć działania w tej przestrzenni liturgicznej wzięła swój początek z zachwytu – przyznał. Dodał, że liturgia pozwala spoglądać w górę, gdzie oddawana jest chwała Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Zwrócił uwagę na to, że cerebracja liturgiczna jest bardzo cenna, należy o nią dbać i ją pielęgnować.

Następnie biskup zaznaczył , że liturgia to czas spotkania Boga z człowiekiem, człowieka z Bogiem, ale także spotkania całej wspólnoty ludzi wierzących. Troska o liturgię to troska o jakość tego spotkania. – Spójrzcie na swą posługę jako powołanie do troski nie o „coś”, ale o „Kogoś”. Niech moment liturgii nie będzie dla was spotkaniem z „czymś”: z rubrykami, przepisami, tekstami liturgicznymi, przestrzenią sakralną, ale przede wszystkim niech będzie momentem spotkania z Kimś – z samym Bogiem, który przychodzi, by spotkać się z wami i waszymi braćmi oraz siostrami w wierze. Pielęgnujcie troskę o piękno liturgii – spotkania Boga z człowiekiem – podkreślił. Stwierdził, że Kościół powierza młodym ludziom troskę o to, co ma najcenniejszego.

Przypomniał również, że w Ewangelii pojawił się fragment o powołaniu apostołów, gdy Jezus zaprosił do szczególnej, bliskiej relacji wybranych przez siebie uczniów. Zbawiciel nie chciał działać sam, ale chciał współdziałać z człowiekiem. – Moment dzisiejszego błogosławieństwa potraktujcie jako moment wybrania: moment, gdy Jezus wybiera was do tej posługi i chce, byście współpracowali z Nim i wspólnotą Kościoła w przestrzeni liturgicznej, w trosce o uświęcenie człowieka – zauważył biskup. Na zakończenie przywołała słowa Benedykta XVI, który mówił, że piękno sprawowanej liturgii zaczyna się od piękna życia duchowego celebransa. – Myślę, że macie świadomość, że także piękno waszej posługi, troski o liturgię, będzie owocne i piękne, kiedy będzie czerpać z piękna waszego osobistego życia duchowego, waszego zjednoczenia z Bogiem. Waszej jedności z Panem – powiedział biskup i poprosił młodych by troszczyli się o życie duchowe, trwając w stanie łaski uświęcającej. Życzył także młodym, by radość tego dnia przenosiła się na każdy dzień posługi, aby liturgia przez nich przygotowana była zawsze na chwałę Bożą. Zaznaczył, że modli się za nich, by właściwie rozpoznali swe powołanie.

W dniu błogosławieństwa kandydaci do posługi ceremoniarza parafialnego odbywali dzień skupienia w krakowskim seminarium. Tegoroczną szkołę ceremoniarza parafialnego ukończyło 91 kandydatów z terenu całej Archidiecezji Krakowskiej.

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej