Decyzją Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego dwaj spośród duszpasterzy naszego Sanktuarium otrzymali nowe zadania.
 
Księdzu Kanonikowi Dariuszowi Chrostowskiemu został powołany do posługi w Domu Krakowskiej Fundacji Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu.
 
Ksiądz Daniel Tomczak podejmie pracę duszpasterską w Suchej Beskidzkiej.
 
Obu Księży zawierzamy Bożemu prowadzeniu, a wdzięczność za ich gorliwą i owocną posługę duszpasterską w naszym Sanktuarium wyraziliśmy Eucharystią o godz. 11.00.

W ich miejsce do posługi w naszym Sanktuarium zostali skierowani dwaj kapłani: ks. Sebastian Kozyra i ks. Damian Dejner. Nowych duszpasterzy otaczamy modlitwą przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i życzymy im owocnego pełnienia woli Bożej w miejscu, do którego zostali posłani.