🌞🏕️ Letni Obóz Skautów Europy 🏕️🌞
Niesamowite przygody przeżyli podczas Obozu około 65 osób.
Zobaczcie sami krótką fotorelację! 📸
Kim są Skauci? 🤔
Przy papieskim Sanktuarium działają Skauci Europy. Jest to skrócona nazwa „Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego »Zawisza« Federacji Skautingu Europejskiego”.

Grupa „Skauci Europy” jest stowarzyszeniem wiernych na prawie papieskim. Jest to ruch jednoczący młodych z różnych krajów Europy, mający te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę.

Foto: ks. Dariusz Chrostowski