– To najpiękniejszy z pomników, jaki możemy wybudować św. Janowi Pawłowi II – żywy pomnik składający się z tych młodych ludzi, którzy są za życiem i starają się rozwijać swoje pasje – mówił bp Robert Chrząszcz, który w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie przewodniczył Mszy św., w której udział wzięli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zbiórka do puszek prowadzona w obchodzony dzisiaj XXIII Dzień Papieski przeznaczona jest na stypendia dla młodych uzdolnionych ludzi z niezamożnych rodzin.

– Dzień Papieski to dzień związany z tym, co powszechnie określamy jako “żywy pomnik” św. Jana Pawła II w naszej ojczyźnie – mówił ks. kustosz Tomasz Szopa witając w papieskim sanktuarium młodzież związaną z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia.

W czasie homilii bp Robert Chrząszcz zwrócił uwagę, że świadomość bycia we wspólnocie Kościoła powinna wychodzić na pierwszy plan zawsze i szczególnie tam, gdzie rodzą się podziały. – Poczucie wspólnoty, doświadczenie, że są ludzie, którzy wędrują tą samą drogą są bardzo ważne. Człowiek doświadcza wówczas tego, że nie jest sam, że są inni, którzy myślą podobnie, którzy obrali ten sam cel – mówił krakowski biskup pomocniczy przywołując modlitwę arcykapłańską, w której Jezus prosił Ojca, “aby wszyscy stanowili jedno”. – Jakże dziś potrzeba tej modlitwy, abyśmy mimo naszych poglądów, upodobań politycznych, umieli jako ludzie stanowić jedno – dodawał.

Odwołując się do obchodzonego dziś w Polsce Dnia Papieskiego i jego hasła “Cywilizacja życia” zaznaczył, że jej budowanie jest zadaniem Kościoła i całego społeczeństwa. – Jej fundamentalne prawo stanowi miłość – jedyne właściwe odniesienie człowieka do człowieka – mówił podkreślając, że w tworzeniu cywilizacji życia nie chodzi tylko o życie doczesne, ale doprowadzenie człowieka do pełni zbawienia, czyli życia wiecznego. – Tworzyć cywilizację życia to stać na straży życia, ale nie tylko w aspekcie prenatalnym czy terminalnym. Tworzyć cywilizację życia to znaczy podchodzić do niego z wrażliwością i miłością na każdym etapie życia człowieka – wskazywał biskup.

Przypomniał, że w Dniu Papieskim można wesprzeć stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W skali Polski to około 2,5 tys. młodych ludzi od klasy siódmej szkoły podstawowej po ukończenie studiów. – Stypendyści mają świadomość, że dar, który otrzymali wzywa ich także do dzielenia, dlatego uczestniczą w różnych dziełach wolontariatu – odwiedzają domy dziecka, wspomagają rozwój innych młodych ludzi poprzez pomoc w świetlicach, a także przygotowują konferencje, spektakle i inne uroczystości; aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła – wymieniał bp Robert Chrząszcz. Zachęcając do wsparcia Fundacji także za nie dziękował wszystkim ofiarodawcom.

– Troszczmy się o to, aby Słowo Boże było dla nas światłem, aby życie wieczne było dla nas celem, byśmy mogli kiedyś znaleźć się we wspólnocie Kościoła triumfującego pośród świętych i błogosławionych w niebie – zakończył.

– Jako stypendyści, pokolenie św. Jana Pawła II, mamy szczególną misję, by dążyć do prawdy, żyć nią i przekazywać ją światu – mówiła stypendystka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która jest studentką fizjoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaapelowała o finansowe wsparcie dla Fundacji i podziękowała wszystkim ofiarodawcom podkreślając, że dzięki tej życzliwości może studiować i rozwijać swoje pasje w Krakowie. – To najpiękniejszy z pomników, jaki możemy wybudować św. Janowi Pawłowi II – żywy pomnik składający się z tych młodych ludzi, którzy są za życiem i starają się rozwijać swoje pasje – mówił na zakończenie Mszy św. bp Robert Chrząszcz.

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej