– Przystąpienie do rycerstwa jest wielkim wyróżnieniem, ale i zadaniem, byś nie tylko zmieniał siebie, ale także tych, których masz obok i którzy są dla ciebie ważni – mówił kapelan Rycerzy Kolumba ks. Artur Czepiel, podczas Mszy św. poprzedzającej zaprzysiężenie nowej Rady w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Eucharystii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

Na początku Mszy św. kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II, ks. Tomasz Szopa, powiedział, że Rycerze Kolumba są znani ze swego przywiązania do Karola Wojtyły. Dodał, że ich duchowość chrześcijańska była bliska duchowości, którą realizował papież. Powitał kard. Stanisława Dziwisza oraz wszystkich zebranych.

Kardynał wyraził radość z tego, ze Rycerze Kolumba zebrali się w tym miejscu. Podkreślił, że zawsze byli oni bliscy św. Janowi Pawłowi II, a on był z nimi. Papież zawsze mógł liczyć na ich obecność i wsparcie. Powiedział, że św. Janowi Pawłowi II wszyscy zawierzają Rycerstwo oraz jego nowych członków. Wyraził radość z tego, że nowa Rada nosi imię Emilii i Karola Wojtyłów. Kardynał podkreślił także, że osobiście czuje się blisko Rycerzy Kolumba i zapewnił, że otacza wszystkich szczególną modlitwą.

W homilii kapelan Rycerzy Kolumba ks. Artur Czepiel przypomniał, że mężczyzna który wstępuje w ich szeregi musi się rozwijać i dawać świadectwo.  Bycie Rycerzem Kolumba w Radzie przy Sanktuarium św. Jana Pawła II niesie za sobą określone zadania.

W jednej ze swych książek św. Jan Paweł II dawał piękne świadectwo o życiu swego ojca. Papież wspominał, że często zastawał go podczas modlitwy, nawet w środku nocy. Ten przykład stał się pierwszym, domowym seminarium. Wielki papież i święty dzisiejszych czasów dał jednoznaczne świadectwo jak wielki wpływ na kształtowanie jego osobowości miał ojciec. Ten obraz, modlącego się taty jest największym wspomnieniem dzieciństwa św. Jana Pawła II. – Drogi Rycerzu Kolumba: jaki obraz ojca utrwalasz w swoim dziecku? Jaki ślad w pamięci swych dzieci zostawiasz? Kładę ci mocno na sercu przykład ojca św. Jana Pawła II – patrona naszej Rady. Popatrz jaki jego przykład wydał owoc: papież, który tyle widział, zwiedził cały świat, po latach miał wciąż w pamięci tatę, który klęczy i się modli – powiedział ks. Artur Czepiel. Poprosił zebranych, by pamiętali, że mają być świadkami Chrystusa przede wszystkim wobec najbliższych. Powiedział, że dzień każdego powinien kończyć się na wspólnej, wieczornej modlitwie. – Przystąpienie do rycerstwa jest wielkim wyróżnieniem, ale i zadaniem, byś nie tylko zmieniał siebie, ale także tych, których masz obok i którzy są dla ciebie ważni – podkreślił kapelan Rycerzy Kolumba.

Stwierdził, że bycie Rycerzem Kolumba w Radzie przy Sanktuarium św. Jana Pawła II zobowiązuje do pozostania apostołem jedności. Zasada rycerska głosi, że wspólnie można osiągnąć o wiele więcej. To nie oznacza, że wszyscy się zawsze muszą zgadzać, ale należy szukać tego co łączy, a nie to co dzieli.

Ostatnim zadaniem nowej Rady jest świadczenie o świętości św. Jana Pawła II. Ks. Artur Czepiel podkreślił, że niezbitymi dowodami świętości papieża są podziękowania za łaski, które za jego wstawiennictwem otrzymują ludzie. Poprosił zebranych, by wobec wyzwań współczesności oparli się na świętości papieża, modlili się na różańcu i dawali szczere świadectwo własnej wiary. – Nie wzywam do boju, ale do wiary. Do szczerej, prawdziwej wiary – podkreślił.

Na zakończenie Mszy św. Wielki Rycerz Bogusław Machniewicz podziękował kardynałowi oraz zebranym za ich obecność i wspólną modlitwę. Rycerze wręczyli kardynałowi obraz św. Józefa oraz medal pamiątkowy św. Michała Archanioła.

Kardynał podziękował Rycerzom Kolumba i powiedział, że są niewątpliwie świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii w świecie. Stwierdził, że rycerzy na świecie jest ponad 2 miliony, a ich rodziny żyją po chrześcijańsku. Powiedział, że to najlepsze świadectwo wiary. Życzył, by Bóg im błogosławił we wszelkich podejmowanych inicjatywach, by pokój i jedność panowały w ojczyźnie.

Po Mszy św. miało miejsce uroczyste zaprzysiężenie nowej Rady Rycerzy Kolumba im. Emilii i Karola Wojtyłów przy Sanktuarium św. Jana Pawła II.

 

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej