Zapraszamy na Katechezy Neokatechumenalne rozpoczynające się w niedzielę, 25 lutego, o godz. 19:00 w Białej Sali.

Celem spotkań jest odnowienie wiary ochrzczonych poprzez Słowo Boże, sakramenty i wspólnotę.