– Dziękujemy Bogu za jego wiarę i związanie z Chrystusem cierpiącym i ukrzyżowanym. Dziękujemy za to, że był prawdziwie „vir benedictus beatus”, bo głosił wielkość Matki Najświętszej współczesnemu światu, zwłaszcza w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. z okazji 100-lecia urodzin kard. Andrzeja Marii Deskura, odprawionej w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Na początku Mszy św. kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, ks. Tomasz Szopa, przypomniał słowa św. Jana Pawła II, mówiące o relacji, jaka łączyła go z kard. Andrzejem Marią Deskurem. Papież miał przeświadczenie, że także cierpienie kardynała wspierało go w posłudze.

W homilii arcybiskup zauważył, że biblijna Ewa nie potrafiła radować się przebywaniem w raju i obecnością Boga. Tymczasem Maryja jest najwyższym wzorem człowieka błogosławionego. O Jej wyjątkowości mówił sam archanioł podczas zwiastowania, a także krewna Elżbieta. Bogurodzica w sposób niespotykany dostrzegła chwilę, w której przyszło szczęście, gdy została Matką Syna Ojca Przedwiecznego. Otwarła się na moc Najwyższego i przyjęła Ducha Świętego, a w swej ufności wiedziała, że to czego Bóg pragnie, dokona się w Niej. Matka Boża zachowywała w sercu słowa Boga i żyła nimi.

Arcybiskup wskazał na niezwykłe więzy, łączące św. Jana Pawła II i kard. Andrzeja Marię Deskura, które były kształtowane wiarą, że każde cierpienie ma zbawczy sens. Charakteryzowała ich także szczególna pobożność maryjna. Papież miłość do Bogurodzicy wyrażał w swoim herbie Totus Tuus i w nabożeństwie do Matki Najświętszej. Kardynał od stycznia 1987 r. był prezydentem Papieskiej Akademii Niepokalanej.

– Dziękujemy Bogu za tę wspaniałą postać dokładnie w stulecie przyjścia na świat kard. Andrzeja Marii Deskura. Dziękujemy Bogu za jego wiarę i związanie z Chrystusem cierpiącym i ukrzyżowanym. Dziękujemy za to, że był prawdziwie vir benedictus beatus, bo głosił wielkość Matki Najświętszej współczesnemu światu, zwłaszcza w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia – powiedział arcybiskup. Podkreślił, że kardynał swoim cierpieniem heroicznie wspierał św. Jana Pawła II w jego posłudze i nadal pozostaje dla wielu wzorem.

Kard. Andrzej Maria Deskur – długoletni przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu i do końca życia przewodniczący Papieskiej Akademii Maryi Niepokalanej – zmarł  w Rzymie 3 września 2011 r.

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej