Jak co roku w Wielkim Poście zgromadzimy się na Rycerskich Rekolekcjach w Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego na Białych Morzach w Krakowie.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II powstał styczniu 2011 roku jako swoiste wotum wdzięczności za wyniesienie do chwały błogosławionych Wielkiego Papieża Jana Pawła II. Jego celem jest formowanie mężczyzn na wzór i w duchu nauczana patrona zakonu św. Jana Pawła II Wielkiego. To męskie stowarzyszenie katolickie dla świeckich, którzy chcą zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło świętego Papieża Polaka. Dzisiaj jesteśmy obecni już nie tylko w Polsce, ale również w Ukrainie, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Filipinach.

Podstawowymi zadaniami członków zakonu jest dążenie do świętości własnej i wszystkich wokół siebie, obrona wartości chrześcijańskich, promowanie duchowości świeckich mężczyzn i wsparcie dla duchowieństwa oraz pielęgnowanie patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Każdy mężczyzna będący członkiem zakonu ma za zadanie swoim codziennym zachowaniem dawać przykład życia chrześcijańskiego przede wszystkim dla swoich bliskich, ale również dla wszystkich spotkanych na co dzień. Wsparciem dla każdego brata jest właśnie wspólnota mężczyzn, którzy w taki sam sposób myślą i chcą według zasad wiary chrześcijańskiej żyć i iść za przykładem patrona oraz dawać świadectwo wiary. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie nadał Zakonowi tytuł Strażników Relikwii Krwi św. Jana Pawła II.

Serdecznie zapraszamy mężczyzn, którzy chcieliby dołączyć do tej wspólnoty!

Fot. Dominik Piotrowski