W Sanktuarium św. Jana Pawła II 3 marca, w III niedzielę Wielkiego Postu, na mszy świętej o godz. 11.00 pobłogosławionych zostało pięciu lektorów do posługi.

Kandydaci wyrazili gotowość do służby, przyjęli błogosławieństwo, otrzymali krzyż lektorski i zajęli stosowne miejsca w prezbiterium. Otrzymali również księgę Pisma Świętego.

Życzymy by swoją posługę realizowali z gorliwością i na chwałę Bożą.

Cieszymy się Waszą obecnością i gratulujemy!

Kurs, który prowadził ks. Artur Czepiel wraz z ceremoniarzami: Patrykiem Jędrasem i Szymonem Obtułowiczem, trwał od września 2023 roku.  W ramach kursu przyszli lektorzy opanowali umiejętność czytania słowa Bożego, układania i czytania modlitwy powszechnej, posługi kadzidła. Zapoznali się też z układem roku liturgicznego oraz odbyli praktyki czytania.