Katolicka Wspólnota Shalom przynależy do Kościoła Katolickiego i jest przezeń uznana jako Międzynarodowe Prywatne Stowarzyszenie Wiernych o osobowości prawnej. W 2007 roku Wspólnota została uznana przez Stolicę Apostolską jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiernych, jest zatem uznana na całym świecie przez Świętą Matkę Kościół. W maju 2012 roku papież Benedykt XVI, za pośrednictwem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, ostatecznie zatwierdził statut Katolickiej Wspólnoty Shalom, gdy Wspólnota obchodziła swoje 30-lecie.

Obecną w kilkudziesięciu krajach na świecie, Katolicką Wspólnotę Shalom tworzą mężczyźni i kobiety, które przyjmują różne formy życia, jakie są obecne w Kościele, angażując się w życie wspólnotowe i misjonarskie, przyjmując za cel głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa wszystkim ludziom, szczególnie tym będącym daleko od Jezusa i Kościoła.

Co tydzień Wspólnota prowadzi grupę modlitwy przy ulicy Wiślnej 12, spotkanie to oparte jest na wspólnej modlitwie, formacji i integracji. Wspólnota organizuje od imprez do kursów, od spotkań towarzyskich do rekolekcji.

Więcej informacji a propos spotkań znajdują się na naszej stronie internetowej.

Naszym celem jest ewangelizacja i formowanie ludu, czyli, pierwsze głoszenie dobrej nowiny Zmartwychwstałego Jezusa i przez towarzyszenie duchowe, formację i tworzenie wspólnoty budować relację osobistą z Bogiem.

W Krakowie działają od dziewięciu lat, a w Sanktuarium od dwóch

Jak dołączyć? –> Przeczytacie tutaj: comshalom.org/pl 

Kontakt: tel. 537-504-166
https://www.facebook.com/shalomkrakow 

Odpowiedzialna za misje w Krakowie: Danielle Correia
Duchowy: ks. Rafał Buzała