Na placu przed naszą świątynią o godz. 15:30 odbędzie się druga ewangelizacja. Przygotowują ją wspólnoty neokatechumenalne działające przy Sanktuarium.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do wysłuchania świadectw o Chrystusie Zmartwychwstałym.