Narodowa Kolejowa Pielgrzymka Węgrów do Polski organizowana jest corocznie przez Węgrów od 2011 roku. Specjalnym pociągiem przyjeżdża do Częstochowy ok. 700-800 pielgrzymów, by modlić się wspólnie za oba narody. Pielgrzymom towarzyszą przedstawiciele duchowieństwa, biskupi, księża i zakonnicy. Po uroczystościach na Jasnej Górze pielgrzymi jadą do Krakowa, gdzie biorą udział w uroczystej Mszy św.

W tym roku pielgrzymuje ok. 650 osób. „Duchowa odnowa obu narodów” to przesłanie tegorocznej pielgrzymki.
Ze względu na 650. rocznicę urodzin św. Jadwigi oraz 790-tą św. Kingi wybrali jako miejsce sprawowania Najświętszej Ofiary Sanktuairum św. Jana Pawła II w Krakowie, aby pielgrzymi mogli zobaczyć kaplice obu świętych władczyń.

Pielgrzymka odbywa się pod przewodnictwem ks. bpa Janosa Szekelya, któremu towarzyszy 2 innych biskupów oraz 9 księży. Pielgrzymom towarzyszy Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier, minister do spraw wyznań oraz konsul generalny Węgier w Krakowie.

 

Ksiądz Biskup Jan Szkodoń w imieniu Kościoła Krakowskiego przywitał pielgrzymów:

„W imieniu Ks. Kard. S. Dziwisza i ks. abpa M. Jędraszewskiego witam uczestników Narodowej Pielgrzymki Węgrów do Polski. Witaj prawdziwa „Wspólnoto Świętych – Communio Sanctorum! Wasza obecność – Pasterza Kościoła Węgierskiego – biskupi, prezbiterzy, zakonnicy, a zwłaszcza Wy – Siostry i Bracia pielgrzymi – tworzycie prawdziwą wspólnotę świętych, której znakiem jest kaplica węgierska – dar Kościoła na Węgrzech – dla Sanktuairum Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. Do tamtego miejsca prowadzi Apostoł Miłosierdzia – św. Jan Paweł II. Wychodząc z Sanktuairum św. Jana Pawła II napotkamy jego pomnik – niejako wskazuje nam drogę do Bazyliki Bożego Miłosierdzia. To tam można odkryć prawdę, ze narody – polski i węgierski łączy tradycja sięgająca drugiego tysiąclecia. Są to relacje miedzy głowami państw, a także relacje naznaczone „wspólnotą świętych”.

„Duchowa odnowa obu narodów” – jak brzmi przesłanie tegorocznej Waszej pielgrzymki- jest przeżywana w blasku Gwiazd: św. Jadwigi – w 650. rocznicę urodzin i św. Kingi w 790. rocznicę jej przyjścia na świat. Dzisiaj świeci nam gwiazda króla św. Władysława – patrona dnia dzisiejszego – urodzonego w Krakowie na Zamku Wawelskim. W blasku takich gwiazd – idąc za wezwaniem św. Jana Pawła II w czasie tej Eucharystii – przeżywajcie Drodzy i Czcigodni Pielgrzymi tajemnicę „wspólnoty Świętych”.

Wystrój tamtej kaplicy przypomina to wszystko, co nasi ojcowie na różne sposoby uzmysławiali – wierność w zgodzie, w duchowym zjednoczeniu ze świętymi i błogosławionymi narodu węgierskiego i polskiego, i innych narodów Europy środkowej i wschodniej, którym przewodzi Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski i Wielka Pani Węgrów.

Wraz ze słowami powitania i pozdrowienia ks. kard. S. Dziwisz zapewnia o modlitwie wypraszającej błogosławieństwo Boże dla Drogich Pielgrzymów i dla całego Kościoła na Węgrzech.
Do tej modlitwy przyłączam się i ja osobiście. To wielka radość być tutaj dzisiaj wśród Was! Dziś wieczorem odprawię Mszę św. w kaplicy węgierskiej – Communio Sanctorum, w Sanktuairum Bożego Miłosierdzia, w intencji Kościoła na Węgrzech i w Polsce. Bóg zapłać!

Warto wspomnieć, że na zakończenie Mszy dzisiaj ponad 600 Węgrów odśpiewało „Boże coś Polskę”.
Po Mszy św. złożone zostały kwiaty przez delegację rządu Węgier oraz przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski i Państwa Małkiewicz.

Do zobaczenia za rok!