Chór Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie „Nie lękajcie się!” powstał w 2012 roku z inicjatywy ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz ówczesnego Kustosza Sanktuarium ks. prał. Jana Kabzińskiego. Misję jego założenia otrzymał ks. Jan Bierowiec, który przez 5 lat sprawował także opiekę duszpasterską nad chórem. Od 2018 roku chórem opiekował się ks. Ryszard Kilanowicz, a od 2021 roku ks. Grzegorz Lenart.
Kieruje nim od początku p. Marek Kluza, dyrygent i pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie.

Pierwsze spotkanie chóru odbyło się 10 stycznia 2012 roku. Głównym zadaniem zespołu jest udział w niedzielnej liturgii Mszy św. oraz uroczystościach odbywających się w Sanktuarium.

Chór współpracuje z Krakowską Młodą Filharmonią Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. Efektem tej współpracy są koncertowe wykonania Requiem G. Faure, Glorii A. Vivaldiego, polskich kolęd, oraz pieśni maryjnych. W 2017 roku wraz z Krakowską Młodą Filharmonią oraz Bocheńskim Chórem Kameralnym Salt Singers zespół nagrał płytę z tradycyjnymi pieśniami maryjnymi w opracowaniu Tomasza Chmiela. Godne odnotowania jest coroczne uczestnictwo chóru w Muzycznej Drodze Krzyżowej w kościele Redemptor Hominis w Krakowie. Do ważniejszych wydarzeń w kalendarium chóru należy udział w Mszy św. sprawowanej w Sanktuarium przez Papieża Franciszka w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Praca i zaangażowanie jakie wkładają dyrygent oraz członkowie chóru w doskonalenie wokalnych umiejętności, podnoszenie artystycznego poziomu śpiewanych pieśni i pełnienie posługi w tak szczególnym miejscu jakim jest Sanktuarium św. Jana Pawła II sprawiły, że zespół zyskał charakter wspólnotowy. Ważnym elementem formacyjnym członków chóru jest comiesięczna wspólna Eucharystia.

Próby chóru odbywają się w każdy wtorek w godzinach 19.00 – 21.00 w budynku Wolontariatu przy Centrum „Nie lękajcie się!”. Raz w roku odbywają się wyjazdowe warsztaty, podczas których chórzyści łączą szlifowanie umiejętności wokalnych z rozwojem wspólnotowym.

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do Chóru prosimy o kontakt z dyrygentem, p. Markiem Kluzą, e-mail: mbkluza@gmail.com