Zakon Rycerzy św. Jana Pawła Wielkiego to męskie stowarzyszenie katolickie dla świeckich, którzy chcą zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło świętego Papieża Polaka. Bronić dobrego imienia Kościoła i jego duszpasterzy, bronić wartości chrześcijańskich, w tym rodziny i życia od poczęcia do naturalnej śmierci, kultywować tradycje patriotyczne, organizować pomoc dla współbraci oraz pomoc charytatywną.

Zakon powstał w styczniu 2011 roku jako swoiste wotum wdzięczności za wyniesienie do chwały błogosławionych Wielkiego Papieża Jana Pawła II. Ks. kardynał Stanisław Dziwisz w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie nadał Zakonowi tytuł Strażników Relikwii Krwi św. Jana Pawła II.

W tym wyjątkowym miejscu, dnia 3 grudnia 2016 roku, ks. kardynał Stanisław Dziwisz erygował pierwszą w Archidiecezji Krakowskiej Chorągiew Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła Wielkiego. To wielki zaszczyt dla całego Zakonu, a dla Braci tej Chorągwi, wielka odpowiedzialność i zobowiązanie.

Jednym z podstawowych zadań Zakonu jest ciągłe poznawanie nauczania Patrona. W tym celu na każdym zebraniu Chorągwi czytana jest Lektura Patronalna – to tekst wybrany i zatwierdzony przez Radę Kapłańską i przygotowany przez Generalnego Lektora na każdy miesiąc Roku Bratniego.

Zebranie Chorągwi odbywa się każdego 16-go dnia miesiąca w Sanktuarium. Jest poprzedzone Koronką do Bożego Miłosierdzia. W każdym zebraniu uczestniczy opiekun duchowy, ks. Kapelan Chorągwi. Funkcję tę pełni ks. Sebastian Kowalczyk. Po zebraniu Bracia Rycerze uczestniczą w Mszy św. dziękczynnej za pontyfikat św. Papieża. Mszę św. kończy nabożeństwo, modlitwa Getsemani z Janem Pawłem II. Gorąco zapraszamy wiernych na modlitwę za wstawiennictwem Największego z Rodu Polaków.

Prowadzeni Świętością naszego Patrona, uczestniczymy we wszystkich religijnych i religijno-patriotycznych uroczystościach i wydarzeniach w Sanktuarium i w innych świątyniach Archidiecezji. Wspomagamy ubogich i potrzebujących. Podejmujemy Adopcję Serca, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Gorliwą modlitwą i czynem wielbimy Pana Boga.

Chcesz zostać RYCERZEM JANA PAWŁA II, to proste… ale jednocześnie wymagające zadanie.

Tę decyzję musisz podjąć świadomie i odpowiedzialnie, bo stawiasz cały honor mężczyzny dla wielkiej sprawy, bo RYCERZ JANA PAWŁA II to mężczyzna: wierny, miłosierny, jednoznaczny, solidarny, braterski i patriota.

Jeżeli chcesz…

Idź za Chrystusem u boku św. Jana Pawła Wielkiego!

VIVAT IESUS! TOTUS TUUS!

Komandor Krakowski ZRJPII
WR Chorągwi św. Jana Pawła II
brat Marcin Kukla od MB Częstochowskiej

kontakt:
krakowrjp2@gmail.com
kom. 601 532 272