Zakon Rycerzy św. Jana Pawła Wielkiego to męskie stowarzyszenie katolickie dla świeckich, którzy chcą zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło świętego Papieża Polaka. Bronić dobrego imienia Kościoła i jego duszpasterzy, bronić wartości chrześcijańskich, w tym rodziny i życia od poczęcia do naturalnej śmierci, kultywować tradycje patriotyczne, organizować pomoc dla współbraci oraz pomoc charytatywną.

Zakon powstał w styczniu 2011 roku jako swoiste wotum wdzięczności za wyniesienie do chwały błogosławionych Wielkiego Papieża Jana Pawła II. Ks. kardynał Stanisław Dziwisz w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie nadał Zakonowi tytuł Strażników Relikwii Krwi św. Jana Pawła II.

W tym wyjątkowym miejscu, dnia 3 grudnia 2016 roku, ks. kardynał Stanisław Dziwisz erygował pierwszą w Archidiecezji Krakowskiej Chorągiew Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła Wielkiego. To wielki zaszczyt dla całego Zakonu, a dla Braci tej Chorągwi, wielka odpowiedzialność i zobowiązanie.

Jednym z podstawowych zadań Zakonu jest ciągłe poznawanie nauczania Patrona. W tym celu na każdym zebraniu Chorągwi czytana jest Lektura Patronalna – to tekst wybrany i zatwierdzony przez Radę Kapłańską i przygotowany przez Generalnego Lektora na każdy miesiąc Roku Bratniego.

Zebranie Chorągwi odbywa się każdego 16-go dnia miesiąca w Sanktuarium. Jest poprzedzone Koronką do Bożego Miłosierdzia. W każdym zebraniu uczestniczy opiekun duchowy, ks. Kapelan Chorągwi. Funkcję tę pełni, wyznaczony przez ks. Kustosza Mateusza Hosaję, za zgodą ks. Prowincjała Księży Sercanów, ks. Zbigniew Bogacz. Po zebraniu Bracia Rycerze uczestniczą w Mszy św. dziękczynnej za pontyfikat św. Papieża. Mszę św. kończy nabożeństwo, modlitwa Getsemani z Janem Pawłem II. Gorąco zapraszamy wiernych na modlitwę za wstawiennictwem Największego z Rodu Polaków.

Prowadzeni Świętością naszego Patrona, uczestniczymy we wszystkich religijnych i religijno-patriotycznych uroczystościach i wydarzeniach w Sanktuarium i w innych świątyniach Archidiecezji. Wspomagamy ubogich i potrzebujących. Podejmujemy Adopcję Serca, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Gorliwą modlitwą i czynem wielbimy Pana Boga.

Chcesz zostać RYCERZEM JANA PAWŁA II, to proste… ale jednocześnie wymagające zadanie.

Tę decyzję musisz podjąć świadomie i odpowiedzialnie, bo stawiasz cały honor mężczyzny dla wielkiej sprawy, bo RYCERZ JANA PAWŁA II to mężczyzna: wierny, miłosierny, jednoznaczny, solidarny, braterski i patriota.

Jeżeli chcesz…

Idź za Chrystusem u boku św. Jana Pawła Wielkiego!

VIVAT IESUS! TOTUS TUUS!

Komandor Krakowski ZRJPII
WR Chorągwi św. Jana Pawła II
brat Andrzej Malec od MB Licheńskiej BKP

kontakt:
malecandrzej63@gmail.com
kom. 787 328 714