Droga Neokatechumenalna została zapoczątkowana przed ponad 50 laty wśród ubogich mieszkańców madryckich slumsów – Palomeras Altas. Naturę Drogi określił Ojciec św. Jan Paweł II uznając ją już w 1990 roku za itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych. Chodzi tu zwłaszcza o pomoc w dogłębnym przeżywaniu podstawowego sakramentu – chrztu św. Jest to niezbędne nie tylko przed samym chrztem, ale także po jego przyjęciu. Przeżywanie Drogi Neokatechumenalnej odbywa się w małych wspólnotach, które gromadzą się na celebrowaniu Słowa Bożego i liturgii Eucharystii. W różnych parafiach Krakowa istnieje aktualnie ponad 50 takich wspólnot.

Pierwsza wspólnota neokatechumenalna w Centrum Jana Pawła II zaczęła się gromadzić w październiku 2011 roku. Głoszone co roku kerygmatyczne katechezy pomogły narodzić się kolejnym czterem wspólnotom. Każda z nich przeżywa powoli kolejne etapy wtajemniczenia chrześcijańskiego. To doświadczenie oferowane jest każdej osobie, a szczególnie tym, którzy z różnych powodów oddalili się od Kościoła albo nigdy w nim nie byli.

Wspólnoty neokatechumenalne powoli stają się trwałym elementem duszpasterstwa Centrum Jana Pawła II. Przede wszystkim poprzez swoje istnienie unaoczniają podstawowe znaki przywołujące do wiary: Miłość i Jedność. Systematyczne zaangażowanie w głoszenie katechez otwierających Drogę dla następnych wspólnot ukazuje z kolei włączenie w podstawową misję Kościoła jaką jest ewangelizacja. Dodatkowo realizuje się to w okresie Pięćdziesiątnicy, poprzez głoszenie Dobrej Nowiny w kolejne niedziele na placu przed świątynią. Natomiast w trzecie niedziele miesiąca bracia ze wspólnot dzielą się swoim doświadczeniem Biblii przygotowując wprowadzenie do liturgii Słowa podczas Mszy św. sprawowanych w Centrum.

Opiekunem duchowym jest:

Zainteresowanych prosimy o kontakt z  Andrzejem Porębskim…