Droga Neokatechumenalna została zapoczątkowana przed ponad 50 laty wśród ubogich mieszkańców madryckich slumsów – Palomeras Altas. U początków tej formy inicjacji chrześcijańskiej był Francisco (Kiko) Argüello oraz Carmen Hernandez, w głębokiej jedności z ówczesnym ordynariuszem diecezji madryckiej, arcybiskupem Casimiro Morcillo Gonzalezem. W dniu 4 grudnia 2022 r. rozpoczął się w Madrycie diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Carmen Hernandez, zmarłej w 2016 roku.

 

Naturę Drogi określił Ojciec św. Jan Paweł II uznając ją za itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych (zob. List Jana Pawła II do biskupa Paula Josefa Cordesa: Ogni qualvolta; 30 sierpnia 1990 r.). Jak pisze Ojciec św.: Wspólnoty te ukazują w parafiach znak Kościoła misyjnego i „starają się otworzyć drogę do ewangelizacji tych, co prawie porzucili życie chrześcijańskie, ofiarując im itinerarium typu katechumenalnego, które przebiega te wszystkie etapy, jakie w Kościele pierwotnym przechodzili katechumeni, zanim otrzymali sakrament Chrztu; przybliża ich ponownie do Kościoła i do Chrystusa” (…). To właśnie głoszenie Ewangelii, dawanie świadectwa w małych wspólnotach i sprawowanie Eucharystii w grupach są środkami, które pozwalają członkom (wspólnot) oddać się posłudze odnowy Kościoła. W maju 2008 r. Stolica Apostolska definitywnie zatwierdziła Statut Drogi Neokatechumenalnej.

 

W różnych parafiach Krakowa istnieje aktualnie ponad 50 wspólnot neokatechumenalnych.

Pierwsza wspólnota neokatechumenalna w Centrum św. Jana Pawła II zaczęła się gromadzić w październiku 2011 roku. Głoszone co roku kerygmatyczne katechezy doprowadziły z czasem do zawiązania się kolejnych czterech wspólnot. Każda z nich przeżywa powoli kolejne etapy wtajemniczenia chrześcijańskiego. To doświadczenie oferowane jest każdej osobie, a szczególnie tym, którzy z różnych powodów oddalili się od Kościoła albo nigdy w nim nie byli.

Wspólnoty neokatechumenalne są trwałym elementem duszpasterstwa Centrum św. Jana Pawła II. Przede wszystkim poprzez swoje istnienie unaoczniają podstawowe znaki przywołujące do wiary: miłość i jedność. Systematyczne zaangażowanie w głoszenie katechez otwierających Drogę dla kolejnych wspólnot ukazuje z kolei włączenie w podstawową misję Kościoła jaką jest ewangelizacja. Dodatkowo realizuje się to w okresie Pięćdziesiątnicy – poprzez głoszenie Dobrej Nowiny w niedziele wielkanocne na krakowskich placach. Ponadto niektóre małżeństwa ze wspólnot istniejących przy Centrum św. Jana Pawła II oddają się posłudze w tzw. Postcresima, czyli duszpasterstwie młodzieży poprzedzającym sakrament bierzmowania oraz następującym po jego otrzymaniu.

 

Zainteresowanych Drogą Neokatechumenalną w Sanktuarium św. Jana Pawła II prosimy o kontakt z Andrzejem
e-mail: andrzej.marcin.jan@gmail.com lub tel. 603 406 402.