V Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej

Dziś przedpołudniem odbyła się V Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej.
Dzieci, młodzież i grono pedagogiczne znów wspólnie modlili się podczas Mszy św. o godz. 10:00.
Gościliśmy 16 szkół z Zakopanego, Targanic, Kasinki Małej, Śledziejowic, Lubnia, Dobczyc, Radoczy, Stanisławia Dolnego, Zawoi Wicznej, Harbutowic, Łętowni, Myślenic, Krakowa, Cichem, Łostówki i Gaju.
 
Podczas kazania zastanawialiśmy się, czego mógł się nauczyć Jan Paweł II od ludzi, których spotykał na swojej drodze. Zostaliśmy z myślą, aby od innych uczyć się wciąż czegoś nowego.
 
Dziękujemy za liczny udział, piękny śpiew i posługi.
św. Janie Pawle II, módl się za nami!