Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

W poniedziałek, 17 października odbyła się uroczysta Msza św. inaugurująca Rok Akademicki  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Na początku Mszy św. głos zabrał rektor uczelni ks. Robert Tyrała, który powitał kardynała, arcybiskupów i biskupów, duchownych oraz wszystkich zebranych przedstawicieli władz świeckich, rektorów zaprzyjaźnionych uczelni, a także społeczność akademicką. Przypomniał, że nowy rok akademicki rozpoczyna się w niełatwym czasie wojny i poprosił, by nadal nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Nakreślił także sukcesy Uniwersytetu Papieskiego, związane z osiągnieciami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi. Podziękował wszystkim za wytężoną pracę i wyraził nadzieję, że będzie ona nadal intensywna, ponieważ jest przyczynkiem do ewangelizacji świata przez naukę i kulturę.

W homilii kardynał przywołał słowa św. Pawła, który przypominał jak wielkie i prawdziwe życie otrzymali ludzie dzięki Jezusowi. Bóg nie pozostawił człowieka w więzach grzechu, lecz posłał swojego Syna, by go wyzwolił. – Słuchając słów św. Pawła odkrywamy, że chrześcijaństwo jest życiem, doświadczeniem łaski, która pozwala zasmakować życia do końca – zauważył kardynał. Stwierdził, że w Ewangelii Jezus przypomniał słuchaczom sekret życia. Należy wyzbyć się egoizmu, który jest głupotą. – Dzielenie się życiem jest zaś wyrazem boskiej mądrości, boskiej logiki życia – wskazał.

Zauważył, że uniwersytet powinien być miejscem życia i mądrości. Istotna jest nie tylko wiedza i pragmatyczne posługiwanie się życiem, ale sztuka życia mądrego, pojętego jako dar. – Współczesny uniwersytet wezwany jest przez Boga, aby bronić życia. Bronić życia to znaczy wskazywać na jego godność i nienaruszalność od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Panem życia i śmierci jest tylko sprawiedliwy i miłosierny Bóg – mówił kardynał. Zauważył, że obrona życia polega także na dawaniu świadectwa własną postawą, a uniwersytet musi być szkołą mądrości.

Wspomniał postać wielkiego patrona uczelni, św. Jana Pawła II. Był on wybitnym intelektualistą, którego życie duchowe wypływało między innymi z pracy umysłowej. Papież był człowiekiem dwóch skrzydeł: wiary i rozumu, a jego formacja intelektualna stanowiła ważny element życia duchowego. Św. Jan Paweł II wiedział, że życie nie redukuje się do emocji i praktyki. – Rozum jest w nas pewnego rodzaju boskim zmysłem, który ma nas prowadzić ku Bogu i do pełni życia. Życie potrzebuje prawdy. Duszpasterstwo potrzebuje prawdy – powiedział kardynał. Dodał, że współczesny uniwersytet jest wezwany także do obrony prawdy, którą sam musi ukochać. – Módlmy się, żebyśmy nie byli chciwi i zazdrośni o życie i prawdę, które nam daje. Niech świadomość współczesnych zagrożeń i problemów nie zamyka nas w łudzących pozorami szczęścia spichlerzach chciwości – zakończył kardynał.

 

 

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej