Poświęcenie kaplicy Świętej Rodziny

W niedzielę 16 października, która była przeżywana w polskim Kościele jako Dzień Papieski, Ksiądz Arcybiskup Marek Jedraszewski, metropolita Krakowski zainaugurował modlitwę w nowej kaplicy w naszym Sanktuarium, umiejscowionej w górnym kościele, tuż za prezbiterium. To miejsce modlitwy o bardzo wymownej nazwie „Nazaret” powstało z myślą o rodzinach, które tak licznie nawiedzają nasze sanktuarium. W ołtarzu owej kaplicy umieszczona został ikona Świętej Rodziny z Nazaretu, autorstwa o. Zygfryda Kota SJ.

Cała przestrzeń Ikony geometrycznie podzielona jest na trzy sfery: sfera niebieskiego Jeruzalem – wieczności Boga; sfera czasu i przestrzeni Kościoła – eschatologiczna; sfera czasu wcielenia Boga i objawienia – odkupienia. U góry Ikony przedstawiono Świętą Trójcę. Sama natomiast Święta Rodzina z Nazaretu przedstawiona jest przy pracy i obowiązkach, co dla współczesnych, pochłoniętych pędem codziennosci rodzin ma szczególną wymowę i znaczenie. Warto podkreślić, iż ten wizerunek odwiedził podczas peregrynacji, jaka trwała od 26 grudnia 2021 do 23 czerwca 2022 wiele parafii i wspólnot naszej Archidiecezji. Po zakończeniu swej pielgrzymki Ikona znalazła przystań w naszym sanktuarium, by nieść umocnienie i pociechę rodzinom, które będą tutaj przybywały.

Serdecznie zachecamy do nawiedzania naszego Sanktuarium i modlitwy przy tej ikonie. Niech zachętą do kontemplacji tego wizerunku będą słowa modlitwy, jaką w dniu inauguracji kaplicy „Nazaret” odmówił Arcybiskup Metropolita: Boże bogaty w miłosierdzie, Ty w Świętej Rodzinie z Nazaretu dałeś nam wzór życia. Wpatrzeni w Jej przykład, chcemy w naszych rodzinach naśladować Jej cnoty. W czasach, gdy rodziny są narażone na tak wiele pułapek i zagrożeń, oddajemy dla Twojej chwały i na pożytek duchowy wiernych tę kaplicę, w której umieszczamy ikonę Najświętszej Rodziny. Omodlona w tylu kościołach i wspólnotach naszej Archidiecezji będzie tu odbierać cześć.

Niech rodziny, które będą tutaj przychodzić, od Świętej Rodziny, uczą się, jak być prawdziwymi Domowymi Kościołami, pełnymi wiary, nadziei i miłości.
Niech ta kaplica będzie schronieniem i miejscem umocnienia dla rodzin, które przeżywają niepokoje i trudności, by tutaj znajdowały umocnienie do niesienia krzyża swojej niełatwej codzienności.
Niech każdy, kto w tej kaplicy się zatrzyma i uczci świętą Rodzinę z Nazaretu, odchodzi stąd wzmocniony i pokrzepiony na duchu.

Więcej informacji o interpretacji ikony Świętej Rodziny można znaleźć tutaj: https://peregrynacjaikony.pl/opis-ikony/

tekst: ks. Artur Czepiel
zdjęcia: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej