W sobotę, 3 czerwca w naszym Sanktuarium odbyła się II Archidiecezjalna Pielgrzymka Chórów. 🎼
 
Najpierw odbyły się warsztaty, które prowadził prof. Maciej Tworek.
Potem próba akustyczna przed uroczystą Eucharystią.
Najważniejszym punktem Pielgrzymki była oczywiście Msza św. pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza.
Po Mszy św. ks. Grzegorz Lenart podziękował kard. Stanisławowi Dziwiszowi za jego obecność, wygłoszone słowo i pasterską troskę. Wyraził także wdzięczność za osiemnaście lat posługi kardynała jako metropolity krakowskiego. Na zakończenie wręczono listy gratulacyjne dla chórów, które obchodzą swe jubileusze.

 

Chóry to wspólnoty ludzi wierzących, którzy swym śpiewem, wypracowanym w trudzie, przy wykorzystaniu talentów i historycznego doświadczenia Kościoła, uwielbiają Boga wraz z wiernymi, zebranymi na modlitwie – mówił kard. Stanisław Dziwisz w czasie Mszy św., odprawionej w dniu II Pielgrzymki Chórów Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

W homilii kardynał przypomniał Ewangelię, w której Jezus rozmawiał z arcykapłanami. Przywódcy ludu pod wpływem tej dyskusji odeszli negatywnie nastawieni do Zbawiciela, ponieważ nie chcieli przyjąć Jego słów. Prawdę o Chrystusie odkrywa się poprzez pokorne trwanie i przyjmowanie Jego nauki. Maryja śpiewała swój hymn uwielbienia Boga, gdy nosiła Jezusa pod sercem i dostrzegała, jak wypełniają się Boże zapowiedzi. Kardynał powiedział, że śpiew przed obliczem Pana jest ważny dla życia Kościoła i stanowi właściwą postawę uwielbienia Boga.

Wyraził swą radość z tego, że chórzyści zgromadzili się w sanktuarium. – Jesteście blisko Chrystusa i dlatego potraficie dla Niego śpiewać. Potraficie pieśnią wielbić imię Pana, bo On jest naszym Bogiem i wielki Królem. Chóry to wspólnoty ludzi wierzących, którzy swym śpiewem, wypracowanym w trudzie, przy wykorzystaniu talentów i historycznego doświadczenia Kościoła, uwielbiają Boga wraz z wiernymi, zebranymi na modlitwie. Wy stojąc w kościele cieszycie się z Jego obecności i wraz z całym ludem Bożym łączycie się ze śpiewem aniołów i świętych – zauważył kardynał.

Stwierdził, że zebrani przybyli do św. Jana Pawła II, by prosić go o wsparcie w posłudze, ponieważ on doskonale rozumie sprawy Boże i poświęcenie się dla Jezusa. Papież swym życiem, ofiarą, talentem i mądrością, a także cierpieniem, ukazywał niebiańskie piękno, które potrafi przemawiać do człowieka i zmieniać świat na lepsze.

Kardynał przypomniał sławo Ojca Świętego z listu do artystów, w który papież mówił o ich roli w społeczeństwie i Kościele. Papież podkreślał ich umiejętność dostrzegania piękna i zachwyt, będący także zachwytem nad dziełem stworzenia. – Tego zachwytu trzeba w życiu człowieka, ponieważ zachwyt nad pięknem pomnaża dobro – podkreślił kardynał. Zauważył, że chórzyści łatwiej dostrzegają to piękno i są potrzebni ludowi Bożemu. – Kiedy chór śpiewa pośród zgromadzenia liturgicznego w Kościele, zwraca się do Boga w akcie zachwytu, prośby i uwielbienia. Ta posługa poprzez swe wyjątkowe piękno pomnaża dobro duchowe zgromadzonych wiernych, którzy w ten sposób łatwiej odkrywają Boga i łączą się z Nim. Słuchając śpiewu chóru, wierni łączą się także ze sobą w modlitwie – stwierdził kardynał. Powtórzył, że chórzyści są potrzebni w Kościele, by wierni łatwej dostrzegali Zbawiciela, budząc zachwyt i radość. Wyraził także wielki szacunek chórzystom, podziękował dyrygentom i muzykom za ich pracę i ofiarę. – Piękno dialogu z Bogiem, naznaczonego trudem i inteligentną pracą, wskaże wszystkim osobom dobrego Ojca w Niebie. Miejcie świadomość, że to On sam wkłada w wasze usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga – powiedział. Na zakończenie życzył chórzystom, by ich posługa przynosiła wielką łaskę błogosławieństwa członkom chórów, ich rodzinom i wspólnotom, w których żyją.

 

Źródło: Biuro Archidiecezji Krakowskiej