4 października w Krakowie odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkoleniowego OHP 2023/2024 połączona z XII rocznicą ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Ochotniczych Hufców Pracy.

W uroczystości udział wzięło około 150 osób. Swoją obecnością zaszczycili: Ks. Prałat Jarosław Sroka – Duszpasterz Krajowy OHP, Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, Beata Sufa – Doradca Komendanta Głównego OHP, Bożena Rążewska – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Andrzej Dębowski – przedstawiciel Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Marek Chwała – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wraz z zastępcą – Robertem Cieślą, Dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP, Dyrektorzy Centrów Edukacji i Pracy OHP, przedstawiciele instytucji współpracujących i wspierających Małopolską WK OHP Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych Małopolskiej WK OHP oraz uczestnicy z województwa małopolskiego.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach, koncelebrowaną przez Ks. Tomasza Szopę – Kustosza Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie, Ks. Prałata Jarosława Srokę – Duszpasterza Krajowego Ochotniczych Hufców Pracy oraz Ks. Rafała Bobka – Duszpasterza Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie. W swoim przemówieniu do młodzieży Ks. Tomasz Szopa wskazywał na wartości jakie dla młodego człowieka niesie praca. Podczas po homilii odbyło się ślubowanie uczestników I rocznika. Beata Pabian-Mikuła – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta odczytała Akt Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy Świętemu Janowi Pawłowi II.

Po uroczystej Mszy Świętej miały miejsce wystąpienia: Pawła Leśniaka – Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie, który odczytał okolicznościowy list Komendanta Głównego OHP – Małgorzaty Zwiercan, oraz Jolanty Król – Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta, która odczytała list gratulacyjny od Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego. Na zakończenie, młodzież złożyła podziękowania Ks. Prałatowi Jarosławowi Sroce. Po nabożeństwie odbyło się złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Św. Jana Pawła II, patrona OHP. Następnie uczestnicy oraz zebrani goście przeszli procesją do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia gdzie zakończono uroczystość.

Tekst za: https://www.ohp.pl/aktualnosci/komenda-malopolskie/wojewodzka-inauguracja-roku-szkoleniowego-ohp-2023-2024
Fot.: Sanktuarium JP2