Ognisko Świętej Rodziny

„Rodzino, Bóg ma w tobie upodobanie. Nie znalazł dla swojego Syna Jedynego godniejszego miejsca  niż Rodzina – Nazaretańska Rodzin. I tę Rodzinę daje ci Bóg. Jest twoja: « Ikona i wzór każdej ludzkiej  rodziny ». (…) Zaufaj Jej na wieki! To jest Przymierze twojego ocalenia i ocalenia świata!”.

abp Kazimierz Majdański

Święta Rodzina jest pierwszym ogniskiem miłości, poprzez które zapłonąć mają ogniska domowe czyli rodziny chrześcijańskie, by na wzór Maryi i Józefa adorować Jezusa i wiernie pełnić wolę Bożą. Od  Świętej Rodziny nasze rodziny uczą się zawierzenia, miłości, oddania, umiejętności cierpliwego i ufnego  dźwigania codziennych trosk i cierpień, a nade wszystko uczą się żyć dla Jezusa i z Nim, na chwałę Trójcy  Świętej. Dzięki wspólnocie rodziny mogą nawzajem ubogacać się doświadczeniem przeżywania  swojego powołania małżeńskiego i rodzicielskiego. 

Program formacyjny „Ognisk Świętej Rodziny” wyrasta na fundamencie charyzmatu Instytutu  Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, który został założony 11 października 1986 roku w  Łomiankach przez śp. ks. abpa Kazimierza Majdańskiego i dr Monikę Wójcik. 

Spotykamy się raz w miesiącu w budynku Caritas przy Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Spotkania  zaczynamy od wspólnej Eucharystii i Adoracji. Następnie mamy czas na rozmowy, konferencję, czas dla  małżonków i dzielenie. Dzień skupienia kończymy wspólnym obiadem. 

W Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” spotykamy się od listopada 2018 roku. Cieszymy się, że możemy spotykać się  w miejscu, które szczególną opieką otacza św. Jan Paweł II – Papież Rodzin. 

Na początku roku formacyjnego podajemy terminy dni skupienia, w których będziemy się spotykać. 

Każdego kto chciałby bliżej poznać naszą wspólnotę zapraszamy do kontaktu. Dane osób  odpowiedzialnych podajemy poniżej. 

Osoby odpowiedzialne: 

Magdalena i Andrzej Przybylak 

Magdalena: 503 586 866 madziaaprzybylak@gmail.com  

Andrzej: 695 546 222 anprzy@gmail.com

Duszpasterz wspólnoty: ks. Rafał Chruśliński