I Ty możesz stworzyć rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka

Sanktuarium św. Jana Pawła II zachęca do kontaktu z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, jeśli chcielibyście Państwo stworzyć rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka w Krakowie.
Dom – miejsce, w którym można liczyć na ciepło, miłość i wsparcie. Są jednak dzieci, którym z różnych powodów go zabrakło.

Więcej informacji na stronie:
https://mops.krakow.pl/211515,artykul,zostan_rodzina_zastepcza.html