Codziennie w Adwencie będziemy się dzielić z Wami 1 zdaniem z roratniego kazania. 🕯
Będzie ono zawsze podsumowaniem, złotą myślą, z którą chcemy zostać na dłużej.
Będziemy przypominać liturgię słowa z dnia, abyśmy mogli do niej wrócić.
Zapraszamy na Roraty o godz. 8.00 do dolnego kościoła.

A po myśli z kazań w formie filmiku zapraszamy na nasz Instagram i Facebook

Dołącz do wydarzenia, tam publikujemy posty z myślą z danego dnia.

Myśli z rorat 2023

🕯🕯🕯 Dzisiejsze zdanie z roratniego kazania brzmi:
Piękno oblicza Chrystusa objawia się także w pięknie sprawowanej liturgii Mszy świętej.
Liturgia Słowa z 23.12.2023:
📯 Ml 3, 1-4. 23-24
🎧 Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. Łk 21, 28)
👑 Łk 1, 57-66
__________________
Fot. A. Bujak
🕯🕯🕯 Dzisiejsze zdanie z roratniego kazania brzmi:
Kościół sprawując Eucharystię zawsze zachowuje ciągłość działania Apostołów, urzeczywistniających polecenie Pana: „To czyńcie na moją pamiątkę”. (por. 1 Kor 11,24; EdE 27)
Liturgia Słowa z 22.12.2023:
📯 1 Sm 1, 24-28
🎧 1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1b)
👑 Łk 1, 46-56
__________________
Fot. A. Bujak
#adwent2023 #myślzkazania #myślizkazań #myślizrorat #myślzrorat #22grudnia #roraty23 #roraty2023 #encyklikajp2 #EcclesiadeEucharistia #ecclesia #wspólnota #kościół #MSZAŚW #kazanieroratnie #roratywSanktuariumJP2

Dzisiejsze zdanie z roratniego kazania brzmi:
Możemy powiedzieć, że nie tylko każdy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz także Chrystus przyjmuje każdego znas. Zacieśnia więzy przyjaźni z nami: «Wy jesteście przyjaciółmi moimi». (J 15, 14)
Liturgia Słowa z 21.12.2023:
📯 PnP 2, 8-14 lub So 3, 14-17
🎧 Ps 33 (32), 2-3. 11-12. 20-21 (R.: por. 3a)
👑 Łk 1, 39-45
__________________
#adwent2023 #myślzkazania #myślizkazań #myślizrorat #myślzrorat #21grudnia #roraty23 #roraty2023 #encyklikajp2 #EcclesiadeEucharistia #ecclesia #wspólnota #kościół #MSZAŚW #kazanieroratnie #roratywSanktuariumJP2

Dzisiejsze zdanie z roratniego kazania brzmi:
Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne: posiada je już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmie człowieka do końca. (Ecclesia de Eucharistia 18)
Liturgia Słowa z 20.12.2023:
📯 Iz 7, 10-14
🎧 Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 7c i 10b)
👑 Łk 1, 26-38
__________________
Fot. A. Bujak
#adwent2023 #myślzkazania #myślizkazań #myślizrorat #myślzrorat #20grudnia #roraty23 #roraty2023 #encyklikajp2 #EcclesiadeEucharistia #ecclesia #wspólnota #kościół #MSZAŚW #kazanieroratnie #roratywSanktuariumJP2
🕯🕯🕯 Dzisiejsze zdanie z roratniego kazania brzmi:
Obrzędy zakończenia Mszy Świętej nie są jedynie formalnym rozwiązaniem naszego zgromadzenia. To moment, w którym pragniemy przekazać światu to, co właśnie przeżyliśmy: spotkanie z żywym Bogiem w Eucharystii oraz świadomość, że nasza misja trwa poza murami świątyni – tam, gdzie żyjemy, pracujemy, spotykamy się z innymi ludźmi. To właśnie tam nasza wiara ma rzeczywisty wpływ na świat.
Liturgia Słowa z 19.12.2023:
📯 Sdz 13, 2-7. 24-25a
🎧 Ps 71 (70), 3-4a. 5-6b. 16-17 (R.: por. 8a)
👑 Łk 1, 5-25
__________________
Fot. A. Bujak
🕯🕯🕯
„Gdy w Komunii św. przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa, przekazuje On nam także swego Ducha.”
z encykliki Ecclesia de Eucharistia
🕯🕯 Dzisiejsze zdanie z roratniego kazania brzmi:

Modlitwa Eucharystyczna przy pomocy słów uobecnia fakt z Ostatniej Wieczerzy w określonej wspólnocie (konkretnym zgromadzeniu liturgicznym) tu i teraz. 📍 🙏

 

Liturgia Słowa z 16.12.2023:
📯 Syr 48, 1-4. 9-11
🎧 Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)

👑 Mt 17, 10-13

fot. A. Bujak

__________________
🕯🕯 Dzisiejsze zdanie z roratniego kazania brzmi:
W prefacji* liturgia ziemska łączy się z liturgią niebiańską.
Liturgia Słowa z 15.12.2023:
📯 Iz 48, 17-19
🎧 Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12)
👑 Mt 11, 16-19
*Prefacja jest to pierwsza część modlitwy eucharystycznej, czyli najważniejszej części Mszy Świętej, w której ma miejsce konsekracja, czyli przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa. Prefacja zaczyna się od wezwania kapłana: „Pan z wami”, do hymnu „Święty, Święty…”. 🙏
🕯🕯 Dzisiejsze zdanie z roratniego kazania brzmi:
Chociaż wierni tak jak dawniej nie składają już chleba i wina przeznaczonych do liturgii ze swoich własnych darów, obrzęd przyniesienia ich do ołtarza zachowuje swoją wymowę i duchowe znaczenie. 🍞🍷
Liturgia Słowa z 14.12.2023, wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła:
📯 Iz 41, 13-20
🎧 Ps 145 (144), 1bc i 9. 10-11. 12-13 (R.: por. 😎
👑 Mt 11, 11-15
Fot. G. Gałązka
Módlmy się! 🙏
🕯🕯 Dzisiejsze zdanie z roratniego kazania brzmi:

Modlitwa powszechna pomaga nam wyjść z kręgu własnych spraw, poszerza nasze serce i czyni je wrażliwym na problemy innych ludzi. To modlitwa wstawiennicza całej wspólnoty zgromadzonej na liturgii.

Liturgia Słowa z 13.12.2023, wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy:
📯 Iz 40, 25-31
🎧 Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10 (R.: por. 1b)
👑 Mt 11, 28-30
__________________
8. Dzień rorat.
WIERZĘ PANIE! 🗣
🕯🕯 Dzisiejsze zdanie z roratniego kazania brzmi:
„Wierzę w Boga” wypowiadane pojedynczo łączy się z „Wierzę w Boga” wielkiego chóru w czasie i przestrzeni dziejów Kościoła, do którego swój wkład wnosi każdy wierzący, tworząc zgodną polifonię wiary. 🙏
Liturgia Słowa z 12.12.2023 wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe w siglach:
📯 Iz 40, 1-11
🎧 Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 40, 10a)
👑 Mt 18, 12-14
__________________
7. Dzień rorat.

🕯🕯 tydzień Adwentu trwa.

Liturgia Słowa z 11.12.2023 w siglach:
📯 Iz 35, 1-10
🎧 Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. Iz 35, 4d)

👑 Łk 5, 17-26

6 Dzień rorat.
👂„Mów do mnie Panie!” Dzisiejsze zdanie z roratniego kazania brzmi:
📖 „Liturgia Słowa – to, że Pan Bóg w ogóle chce się z nami komunikować przez swoje Słowo, dla Niego jest aktem uniżenia i pokory, a dla nas ogromną łaską.” ❤️🙏
Liturgia Słowa z 9.12.2023 w siglach:
Iz 30, 19-21. 23-26
Ps 147A (146), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. Iz 30, 18)
Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8
__________________

„Maryja jest pierwszym « tabernakulum » w historii”.🤰

 

Liturgia Słowa z 8.12.2023, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w siglach:
Rdz 3, 9-15. 20
Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 1bc)
Ef 1, 3-6. 11-12
Łk 1, 26-38
GLORIA
„Gloria” to starochrześcijański i czcigodny hymn, śpiewany podczas uroczystości, świąt oraz szczególnie uroczystych celebracji, w którym wyrażamy naszą radość oraz oddajemy hołd Stwórcy.
Liturgia Słowa z 7.12.2023, wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła w siglach:
Iz 26, 1-6
Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 19-20. 21 i 25. 26-27a (R.: por. 26a)
Mt 7, 21. 24-27
__________________
Fot. Marek Tomik
„Kyrie, eleison – Panie, zmiłuj się nad nami. Jesteśmy słabi i dlatego na początku Eucharystii przyznajemy się do grzechu i prosimy o łaskę przebaczenia zła i umocnienia w tym, co dobre.”.

„Kyrie, eleison” 🙏

 

Liturgia Słowa z 6.12.2023, wspomnienie św. Mikołaja, biskupa w siglach:
Iz 25, 6-10a
Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd)
Mt 15, 29-37
___________
Fot. G. Gałązka
„Pozdrowienie „Pan z wami” jest jednym z najpiękniejszych błogosławieństw, ponieważ w nim kapłan mówi zebranym wiernym,

że w każdym z nich jest obecny zmartwychwstały Pan.”.❤️🙏

 

„PAN Z WAMI!”

Liturgia Słowa z 5.12.2023 w siglach:
Iz 11, 1-10
Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7)
Łk 10, 21-24
„Kościół żyje dzięki Eucharystii”.

A Tobie które zdanie z dzisiejszej Liturgii zapadło szczególnie w pamięć?

Liturgia Słowa z 4.12.2023 w siglach:
Iz 2, 1-5
Ps 122 (121)
Mt 8, 5-11