II Niedziela Adwentu – 10 grudnia 2023 – Adwentowe Antyfony na Wejście

Celebrans: ks. kustosz Tomasz Szopa

Homilia: ks. Artur Chłopek

Kantor: Susi Ferfoglia

Dyrygent: Susi Ferfoglia

Organista: Kacper Orzechowski

Głównym tematem introitu na II Niedzielę Adwentu jest rychłe nadejście Mesjasza dla zbawienia i radości nie tylko Izraela – narodu wybranego, ale wszystkich ludzi. Zbawienie, które przynosi Chrystus, stanie się udziałem wszystkich narodów. Wołanie proroka skierowane do ludu Syjonu jest zaproszeniem do głębokiej wiary w przyjście Pana, który nadejdzie we właściwym czasie i nie spóźni się. Autor muzyki do introitu – Mariusz Kramarz, chce wyrazić za pomocą dźwięków przekonanie o pewnym przybyciu Pana. Można je dostrzec w radosnym i pogodnym tonie utworu, bowiem czas żałoby się skończył.

Tekst antyfony, jak również skomponowaną do niej muzykę możemy podzielić na trzy części:

Por. Iz 30, 19. 30

A Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes – Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody

B et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae – Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały

C in laetitia cordis vestri – i uraduje się wasze serce.

Werset natomiast brzmi następująco:

Ps 79,2 V: Qui regis Israel, intende : qui deducis, velut ovem, Ioseph – Posłuchaj Pasterzu Izraela, który jak owce wiedziesz ród Józefa.

Punkt kulminacyjny w utworze Mariusza Kramarza wyznaczają słowa „Pan da usłyszeć swój głos pełen chwały”. Przybycie Pana jest podobne do głosu grzmotu (por. Ps 29, 3; 50,3; 98,1). W kilku fragmentach biblijnych potężny głos Pana uderza w nieprzyjaciół i ich niszczy. Głos JHWH jest „chwalebny” i stoi po stronie ludu Syjonu.

Melodia ostatniej części refrenu introitu odnajduje swoją właściwą „tonację” (F-dur):   możemy to rozumieć jako zaproszenie, aby przeslanie tej niedzieli uczynić swoim – Pan przychodzi do mnie, w  prostocie i intymności mojego serca.

Mariusz Kramarz – kompozytor, aranżer, organista, dyrygent. Absolwent Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie oraz Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia im. ks. Kardynała F. Macharskiego w Krakowie, organista w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. Autor licznych opracowań pieśni kościelnych na chór mieszany. Współpracuje z chórami działającymi na terenie Polski i Europy (m.in. Włochy, Portugalia, Francja, Ukraina). Jego twórczość koncentruje się głównie wokół muzyki sakralnej i liturgicznej, ale w swoim dorobku ma również aranżacje muzyki ludowej i patriotycznej. W 2021 r. Fundacja inCanto wydała jego monograficzny album „Pocieszycielka Strapionych”. W 2022 r. jego aranżacja pieśni ludowej „Dwa serduszka” zajęła 2. miejsce w Konkursie Kompozytorskim „Ludowo na NOVO”. W tym samym roku jego opracowanie orkiestrowe polskiej pieśni patriotycznej „Rota” znalazło się w ścieżce dźwiękowej filmu dokumentalnego „Żywioł” w reżyserii Cypriana Demianiuka. Jest kompozytorem jednej antyfony wielkopostnej i adwentowej, które napisał dla Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Mariusz Kramarz to także autor opracowania chóralnego Hymnu II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Mielcu. Napisał też utwór chóralny a cappella na 500. rocznicę śmierci Macieja Miechowity, którego prawykonanie miało miejsce 9 września 2023 r. w Miechowie. Jego utwory śpiewały takie chóry jak m.in. Chór Narodowego Forum Muzyki czy Chór Filharmonii Krakowskiej. Najnowszym wydawnictwem z muzyką Mariusza Kramarza jest album „Chwalcie Pana!” zawierający 15 psalmów napisanych do słów w przekładzie Jana Kochanowskiego na różną obsadę wykonawczą, skomponowanych dla Chóru Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie.

 

Susi Ferfoglia

Samej antyfony można wysłuchać również tutaj:

i