KRÓTKA HISTORIA CHÓRU
Pierwsze wzmianki historyczne na temat Capella Musicale, działającej przy Katedrze w Fano pochodzą z roku 1423. Od tego czasu Zespół istniał nieprzerwanie przy Katedrze aż do wieku XX, dbając o obsługę muzyczną liturgii podczas ważnych uroczystości miejskich. Przez wiele stuleci instytucja ta odgrywała ważną rolę w rozpowszechnianiu muzyki w Fano, a chórmistrzami byli w niej często wybitni muzycy, tacy jak: Tommaso Lodovico Grossi z Viadana, Ignazio Donati, Paolo Benedetto Bellinzani, Vincenzo Rastelli, Giuseppe Ripini.
Aktualnie chór, oprócz oprawy muzycznej podczas liturgii w Katedrze, prowadzi również intensywną działalność koncertową, wykonując różne rodzaje muzyki, o zróżnicowanej stylistyce, dostosowane programowo do ważnych uroczystości. Szczególną uwagę, zwraca się z jednej strony, na ponowne odkrywanie dziedzictwa muzycznego przeszłości, zwłaszcza z archiwum historycznego Katedry w Fano, z drugiej strony na poszukiwanie muzyki autorów i kompozytorów współczesnych.
Niedawno odbył się koncert, podczas którego Cappella Musicale wykonała utwór na chór i orkiestrę, będący dziełem kompozytora i dawnego chórmistrza Zespołu – Giuseppe Ripini’ego (ur. w 1758, zm. w 1823). Koncert ten stanowił pierwsze współczesne wykonaniem tej kompozycji.
Chór, składa się zarówno z osób dorosłych, jak i młodzieży oraz dzieci, będących uczniami przykatedralnej szkoły chóralnej. Szkoła daje młodym ludziom możliwość kształcenia w dziedzinie śpiewu oraz gry na instrumencie, działając we współpracy z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Sakralnej.
Chór zapraszany jest na występy podczas koncertów, konkursów, festiwali, ważnych uroczystości i spektakli teatralnych w Fano oraz w innych włoskich miastach (w Katedrze we Florencji, Fiesole, Fermo, Loreto). Koncertuje również poza granicami Włoch (w Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, w Niemczech, Hiszpanii, Polsce), zarówno w składzie chórzystów dorosłych, jak i podczas spotkań
chórów młodzieżowych. Cappella Musicale organizuje coroczne spotkania muzyczne pod nazwą „Dźwięki kamieni”.

CURRICULUM DYRYGENTA – Stefano Baldelli
Stefano Baldelli ukończył Kompozycję oraz Organy i Kompozycję Organową (dwuletnia specjalizacja z Organów o kierunku liturgicznym) w Szkole Muzycznej Rossini w Pesaro. Jako dyrygent dokształcał się podczas kursów i w szkołach mistrzowskich we Włoszech i poza
granicami, ucząc się od mistrzów, takich jak: G. Graden, C. Pavese, L. Donati, P. Scattolin, F. Bressan, W. Marzilli, M. Zuccante, a gry na organach uczył się od: A. Marcon, F. Buongiorno, L. Scandali, L. F. Tagliavini, W. Matesich, M. Imbruno, G. Gnann, G. Tannoia, L. G. Uriol, G. Bovet. Oprócz studiów muzycznych, zgłębiał również nauki prawnicze, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie Prawa. Jako dyrygent i jako organista koncertował we Włoszech i za granicą (w Niemczech, Japoni, Hiszpani, Wielkiej Brytani, Szwecji, Dani), uczestnicząc i będąc finalistą włoskich i międzynarodowych konkursów muzyki organowej.
Od młodości kształcił się również i praktykował muzykę chóralną, śpiewając w chórach polifonicznych i w chórze gregoriańskim przy Szkole Muzycznej w Pesaro (z którą nagrał dwie płyty).
Od 2006 r. angażuje się w reaktywację Zespołu przy Katedrze w Fano. Po około pięćdziesięciu latach nieobecności Capelli Musicale, udało mu się w 2018 r. uzyskać oficjalne uznanie w reskrypcie biskupim, co miało miejsce dokładnie po czterystu latach od oficjalnego utworzenia
Zespołu. Pod jego kierownictwem Capella Musicale wznowiła w pełni aktywność liturgiczną i koncertową, szybko stając się ważnym punktem odniesienia dla innych organizacji liturgicznych. Miał on również spory udział w utworzeniu Diecezjalnego Instytutu Muzyki Sakralnej w Fano, który szczyci się patronatem Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie oraz współpracą ze Szkołą Muzyczną Rossini z Pesaro. Instytut w Fano w krótkim czasie stał się prawdziwą miejską szkołą, a jego uczniami są osoby w różnym wieku i o zróżnicowanych zainteresowaniach muzycznych. Ważnym punktem było utworzenie z inicjatywy Baldelli’ego Szkoły Chóralnej, działającej w obrębie Instytutu, która poprzez system stypendiów, przybliża dzieciom i młodzieży muzykę i śpiew, zasilając w ten sposób szeregi młodych śpiewaków Capelli Musicale Katedry w Fano.
Jako Dyrektor Artystyczny Capelli Musicale, zainicjował intensywne badania muzykologiczne nad historią Zespołu, wyszukując w archiwach dokumentalne i muzyczne źródła, dotyczące działalności kompozytorów, współtworzących niegdyś jego historię. W 2022 r. Biskup Diecezji Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, nominował go Kapelmistrzem (Chórmistrzem) Katedralnego Zespołu.
Doniosłe znaczenie miała praca, którą wykonał wraz z zespołem muzykologów z Instytutu Muzyki Sakralnej Diecezji Fano, mającej na celu krytyczne opracowanie niepublikowanych wcześniej utworów kompozytora Giuseppe Ripiniego (1758-1823), Kapelmistrza Katedry w Fano,
przechowywanych w Diecezjalnym Archiwum Historycznym.