Piknik rodzinny - 23 czerwca 2024 roku

Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zapraszają wszystkie rodziny na Piknik Rodzinny w ramach Archidiecezjalnego Święta Rodziny, który odbędzie się 23 czerwca w godzinach 12:00- 15:00 na terenach zielonych przy Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie. Wydarzeniu towarzyszyć będą obchody ,,Światowego Dnia Uchodźcy” organizowanego we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Z tej wyjątkowej okazji przygotowaliśmy wiele atrakcji dla uczestników, takich jak: gry i zabawy, konkursy, pokaz pracy służb mundurowych, malowanie twarzy, warkoczyki, wata cukrowa, dmuchańce, występ zespołu Promyczki Dobra oraz wiele innych. Dodatkowo, na wszystkich gości czekać będzie pyszny poczęstunek.

Podczas Pikniku będziemy także przeprowadzać akcję krwiodawstwa, dając wszystkim chętnym możliwość wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.

To doskonała okazja, aby spędzić czas w rodzinnej atmosferze, bawiąc się i tworząc niezapomniane wspomnienia. Dołączcie do nas i cieszcie się radosnym dniem podczas Pikniku Rodzinnego.


III Pielgrzymka Chórów Archidiecezji Krakowskiej - 15 czerwca 2024

Już po raz trzeci organizowana jest Pielgrzymka Chórów Archidiecezji Krakowskiej, która jest podsumowaniem całorocznej pracy chórzystów. Dlatego pragniemy serdecznie zaprosić wszystkie chóry mieszane i jednorodne działające przy parafiach lub ośrodkach kultury do udziału w tym wydarzeniu.

W tym roku będzie miało ono nieco inny charakter niż dotąd, ponieważ zgromadzone chóry zaśpiewają podczas uroczystej beatyfikacji Sługi Bożego ks. Michała Rapacza i jednocześnie Mszy św. kończącej Kongres Eucharystyczny w naszej Archidiecezji, która odbędzie się 15 czerwca o godzinie 11.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.

Pielgrzymka rozpocznie się 14 czerwca w górnym kościele Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Chór, który weźmie udział w wydarzeniu musi opanować przygotowany materiał nutowy, który znajduje się pod tym oto linkiem: https://tiny.pl/d9fgw

Zgłoszenia chóru do udziału w pielgrzymce należy dokonać do 2 czerwca 2024  poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem: https://tiny.pl/d9fth

 

Program wydarzenia:

14 czerwca w Sanktuarium św. JPII w Krakowie, ul. Totus Tuus 32

18.30 – powitanie chórów w górnym kościele

18.40 – próba przed Nieszporami

19.00 – Nieszpory z homilią

19.45 – rozpoczęcie warsztatów i praca nad repertuarem
pod batutą prof. dr. hab. Wiesława Delimata

22.00 – zakończenie pracy

15 czerwca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie

9.00 – rozpoczęcie przygotowanie do uroczystej Eucharystii w Bazylice

11.00 – Msza święta

13.00 – zakończenie uroczystości

Do zobaczenia!


Modlitewne Jerycho w naszym Sanktuarium

Serdecznie zapraszamy na Modlitewne Jerycho w naszym Sanktuarium.
 
Kongres Eucharystyczny trwa… i my trwajmy na modlitwie! 🙏
 
#JestemZWami24


XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ - 8 czerwca 2024 r.

W sobotę 8 czerwca odbędzie się XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa pod hasłem „Odpowiedzieć miłością na miłość”. Słowa te są zarazem hasłem trwającego obecnie roku jubileuszowego 350-lecia Wielkich Objawień Jezusowego Serca św. Małgorzacie Marii Alacoque. Pielgrzymka będzie miała miejsce w Centrum Jana Pawła II oraz w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.  Szczegóły na plakacie.

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa powstało we Francji w 1863 r., gdzie założone zostało przez wizytkę s. Marię od Najświętszego Serca Bernaud. Na ziemiach polskich Straż Honorowa obecna jest od 1868 r. Polska Dyrekcja mieści się w klasztorze sióstr wizytek w Krakowie. Wspólnota Straży Honorowej pragnie oddawać cześć, miłość i wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – w tym celu członkowie wybierają jedną godzinę w ciągu dnia, którą codziennie ofiarują Bożemu Sercu, wykonując w tym czasie swoje zwykłe obowiązki i jednocząc się duchowo z Jezusem Eucharystycznym. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 400 ośrodków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa działających m.in. przy parafiach, we wspólnotach zakonnych i seminariach duchownych.


Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej - 4 czerwca

4 czerwca w naszym Sanktuarium przywitamy Pielgrzymkę Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej 🙏


Msza św. z udziałem włoskiego chóru Cappella Musicale del Duomo di Fano

KRÓTKA HISTORIA CHÓRU
Pierwsze wzmianki historyczne na temat Capella Musicale, działającej przy Katedrze w Fano pochodzą z roku 1423. Od tego czasu Zespół istniał nieprzerwanie przy Katedrze aż do wieku XX, dbając o obsługę muzyczną liturgii podczas ważnych uroczystości miejskich. Przez wiele stuleci instytucja ta odgrywała ważną rolę w rozpowszechnianiu muzyki w Fano, a chórmistrzami byli w niej często wybitni muzycy, tacy jak: Tommaso Lodovico Grossi z Viadana, Ignazio Donati, Paolo Benedetto Bellinzani, Vincenzo Rastelli, Giuseppe Ripini.
Aktualnie chór, oprócz oprawy muzycznej podczas liturgii w Katedrze, prowadzi również intensywną działalność koncertową, wykonując różne rodzaje muzyki, o zróżnicowanej stylistyce, dostosowane programowo do ważnych uroczystości. Szczególną uwagę, zwraca się z jednej strony, na ponowne odkrywanie dziedzictwa muzycznego przeszłości, zwłaszcza z archiwum historycznego Katedry w Fano, z drugiej strony na poszukiwanie muzyki autorów i kompozytorów współczesnych.
Niedawno odbył się koncert, podczas którego Cappella Musicale wykonała utwór na chór i orkiestrę, będący dziełem kompozytora i dawnego chórmistrza Zespołu – Giuseppe Ripini’ego (ur. w 1758, zm. w 1823). Koncert ten stanowił pierwsze współczesne wykonaniem tej kompozycji.
Chór, składa się zarówno z osób dorosłych, jak i młodzieży oraz dzieci, będących uczniami przykatedralnej szkoły chóralnej. Szkoła daje młodym ludziom możliwość kształcenia w dziedzinie śpiewu oraz gry na instrumencie, działając we współpracy z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Sakralnej.
Chór zapraszany jest na występy podczas koncertów, konkursów, festiwali, ważnych uroczystości i spektakli teatralnych w Fano oraz w innych włoskich miastach (w Katedrze we Florencji, Fiesole, Fermo, Loreto). Koncertuje również poza granicami Włoch (w Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, w Niemczech, Hiszpanii, Polsce), zarówno w składzie chórzystów dorosłych, jak i podczas spotkań
chórów młodzieżowych. Cappella Musicale organizuje coroczne spotkania muzyczne pod nazwą „Dźwięki kamieni”.

CURRICULUM DYRYGENTA – Stefano Baldelli
Stefano Baldelli ukończył Kompozycję oraz Organy i Kompozycję Organową (dwuletnia specjalizacja z Organów o kierunku liturgicznym) w Szkole Muzycznej Rossini w Pesaro. Jako dyrygent dokształcał się podczas kursów i w szkołach mistrzowskich we Włoszech i poza
granicami, ucząc się od mistrzów, takich jak: G. Graden, C. Pavese, L. Donati, P. Scattolin, F. Bressan, W. Marzilli, M. Zuccante, a gry na organach uczył się od: A. Marcon, F. Buongiorno, L. Scandali, L. F. Tagliavini, W. Matesich, M. Imbruno, G. Gnann, G. Tannoia, L. G. Uriol, G. Bovet. Oprócz studiów muzycznych, zgłębiał również nauki prawnicze, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie Prawa. Jako dyrygent i jako organista koncertował we Włoszech i za granicą (w Niemczech, Japoni, Hiszpani, Wielkiej Brytani, Szwecji, Dani), uczestnicząc i będąc finalistą włoskich i międzynarodowych konkursów muzyki organowej.
Od młodości kształcił się również i praktykował muzykę chóralną, śpiewając w chórach polifonicznych i w chórze gregoriańskim przy Szkole Muzycznej w Pesaro (z którą nagrał dwie płyty).
Od 2006 r. angażuje się w reaktywację Zespołu przy Katedrze w Fano. Po około pięćdziesięciu latach nieobecności Capelli Musicale, udało mu się w 2018 r. uzyskać oficjalne uznanie w reskrypcie biskupim, co miało miejsce dokładnie po czterystu latach od oficjalnego utworzenia
Zespołu. Pod jego kierownictwem Capella Musicale wznowiła w pełni aktywność liturgiczną i koncertową, szybko stając się ważnym punktem odniesienia dla innych organizacji liturgicznych. Miał on również spory udział w utworzeniu Diecezjalnego Instytutu Muzyki Sakralnej w Fano, który szczyci się patronatem Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie oraz współpracą ze Szkołą Muzyczną Rossini z Pesaro. Instytut w Fano w krótkim czasie stał się prawdziwą miejską szkołą, a jego uczniami są osoby w różnym wieku i o zróżnicowanych zainteresowaniach muzycznych. Ważnym punktem było utworzenie z inicjatywy Baldelli’ego Szkoły Chóralnej, działającej w obrębie Instytutu, która poprzez system stypendiów, przybliża dzieciom i młodzieży muzykę i śpiew, zasilając w ten sposób szeregi młodych śpiewaków Capelli Musicale Katedry w Fano.
Jako Dyrektor Artystyczny Capelli Musicale, zainicjował intensywne badania muzykologiczne nad historią Zespołu, wyszukując w archiwach dokumentalne i muzyczne źródła, dotyczące działalności kompozytorów, współtworzących niegdyś jego historię. W 2022 r. Biskup Diecezji Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, nominował go Kapelmistrzem (Chórmistrzem) Katedralnego Zespołu.
Doniosłe znaczenie miała praca, którą wykonał wraz z zespołem muzykologów z Instytutu Muzyki Sakralnej Diecezji Fano, mającej na celu krytyczne opracowanie niepublikowanych wcześniej utworów kompozytora Giuseppe Ripiniego (1758-1823), Kapelmistrza Katedry w Fano,
przechowywanych w Diecezjalnym Archiwum Historycznym.


"Niedziela dla Zdrowia" - 26 maja w sali budynku CARITAS

W niedzielę, 26 maja ratownicy Polskiej Fundacji Ratownictwa Medycznego organizują w naszym Sanktuarium „Niedzielę dla Zdrowia”.

Pod koniec Mszy Świętej będą mówić krótkie świadectwo na temat swojej działalności a po Mszach Świętych o godz. 8.00,9.30,11.00, 12.30 i 17.00 w sali budynku CARITAS dla wszystkich chętnych odbędą się prelekcje na tematy związane ze zdrowiem. Dla dzieci będzie możliwość obejrzenia wozu Straży Pożarnej oraz ambulansu medycznego o d 10.30 do 13.30.

Szczegóły na plakacie.