Kard. Stanisław Dziwisz w Święto Niepodległości: Dar wolności domaga się stałej troski, by dobro jakim jest Polska wciąż się umacniało

– Dar wolności jest darem kruchym, trudnym i zobowiązującym. Dar wolności domaga się naszej ofiarnej współpracy. Domaga się czuwania oraz stałej troski, by nasze wspólne dobro, jakim jest Polska, pomimo wszystkich zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, umacniało się i służyło sprawie człowieka i narodu – mówił kard. Stanisław Dziwisz w Święto Niepodległości Polski, podczas Mszy św. odprawionej w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Na początku homilii kardynał powiedział, że zebrani dziękują za dar niepodległości i wspominają wydarzenia z listopada 1918 r, ogarniając pamięcią całe dzieje Polski. – Myślimy o chwili obecnej, ale także o czekającej nas przyszłości, nie żyjemy bowiem tylko wspomnieniami. Dzień po dniu tworzymy naszą osobistą i zbiorową historię. Jednocześnie, dzień po dniu, przygotowujemy naszą przyszłość – tę doczesną na ziemi, ale także wieczną, ostateczną, bo przecież horyzont naszej chrześcijańskiej nadziei sięga nieśmiertelności – podkreślił.

Zauważył, że poprzez przypowieść o dziesięciu pannach, Chrystus uczy mądrości i roztropności. Prawdziwa mądrość człowieka polega na czuwaniu i przygotowaniu się do spotkania ze Stwórcą. Światło wiary pomaga omijać wszelkie przeszkody, dostrzegać Jezusa i poucza, że swe życie należy zawierzyć Bogu. Lampa potrzebuje jednak oliwy, czyli miłości i dobrych uczynków. Czuwać w oczekiwaniu na spotkanie Pana to nie znaczy być biernym, ale wykorzystywać talenty, pomnażać dobro, troszczyć się o bliźnich, krzewić prawdę, budować cywilizację miłości. – W takiej wizji chrześcijańskiego życia odnajdujemy inspirację do angażowania się na rzecz dobra wspólnego, a to dobro wspólne może dotyczyć najbliższych, naszej rodziny, społeczności, w której żyjemy, a także szerzej – życia narodu, Kościoła i każdego człowiek na ziemi – zauważył kardynał.

Stwierdził, że Święto Niepodległości to okazja do wyrażania Bogu wdzięczności za dar wolności, do której tęskniło wielu Polaków. Bóg wysłuchał żarliwych wołań swego ludu, wyrażanych w pieśni „Boże coś Polskę” i przeprowadził Polskę przez trudne momenty dziejowe.

– Dar wolności jest darem kruchym, trudnym i zobowiązującym. Dar wolności domaga się naszej ofiarnej współpracy. Domaga się czuwania oraz stałej troski, by nasze wspólne dobro, jakim jest Polska, pomimo wszystkich zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, umacniało się i służyło sprawie człowieka i narodu – podkreślił kardynał. Powiedział, że zebrani modlą się, by ludzie przejmujący odpowiedzialność za Polskę służyli całemu narodowi, a ojczyzna w procesie integracji Europy zachowała swą duchową tożsamość. Zauważył, że wobec trudnych wydarzeń w Ukrainie i w Ziemi Świętej, należy Boga błagać o dar pokoju dla całego niespokojnego świata.

Stwierdził, że myśląc o polskich sprawach i modląc się za ojczyznę, należy podziękować Bogu także św. Jana Pawła II, który wniósł poważny wkład w wolność kraju. Papież nie miał realnej politycznej władzy, ale przyczynił się do upadku totalitarnego systemu w tej części Europy. – Jego orężem była prawda o Bogu i człowieku – prawda o tym, kim był i kim jest Jezus Chrystus, bez którego nie można zrozumieć człowieka, jego losu, a także dziejów narodu i świata. Jesteśmy przekonani, że dziś święty Jan Paweł II towarzyszy nam, wspiera z wysoka i oręduje za nami na tym etapie naszych dziejów – powiedział kardynał. Homilię zakończył słowami modlitwy za ojczyznę Sługi Bożego księdza Piotra Skargi, którą św. Jan Paweł II odmawiał codziennie, aż do swej śmierci.

Po Mszy św. odbył się koncert „Myśląc Ojczyzna”, w którym wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz soliści.

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


Kard. Stanisław Dziwisz: Wszyscy jesteśmy powołani do świętości

– Wszyscy jesteśmy powołani do życia w Bogu, czyli do świętości – mówił kard. Stanisław Dziwisz w Uroczystość Wszystkich Świętych w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

 

Komentując odczytany dziś w czasie liturgii fragment z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła, który przybliża nam tajemnicę nieba, kard. Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę, że Bóg znajduje się nie tylko w centrum nieba, ale jest i powinien być w centrum życia na ziemi. – On jest fundamentem i korzeniem wszystkiego. Adorowanie przez nas Boga, obecnego w naszym sercu, w naszych sprawach i wydarzeniach, w naszej codzienności, jest najbardziej mądrą postawą, jaką możemy zająć. W ten sposób przygotowujemy się i dorastamy do wieczności, która na nas czeka – mówił metropolita krakowski senior.

Zaznaczył, że świętość nie jest udziałem tylko nielicznych wybranych, ale każdy człowiek powołany jest do życia w Bogu, czyli do świętości. – Człowiek nie zdobywa świętości własnymi siłami. Nie jesteśmy w tym zakresie samodzielni i samowystarczalni. Świętość zdobywamy współpracując z Bogiem, pozwalając Mu, by On w nas i poprzez nas działał – mówił kardynał podkreślając, że drogę do nieba i do świętości otworzył ludziom ostatecznie Jezus Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Słowa Jezusa „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 25-26) metropolita senior nazwał „sercem Ewangelii” i „Dobrą Nowiną dla nas wszystkich”.

Zauważył, że odczytana dziś Ewangelia z Kazania na Górze zawiera program życia i zdobywania świętości przez uczniów Jezusa. – Nazywa On „błogosławionymi”, czyli szczęśliwymi tych, którzy odważą się zrealizować ten program proponujący postawy i zachowania jakże często kontestowane i odrzucane przez świat, w którym żyjemy – mówił kard. Stanisław Dziwisz wskazując, że już pierwsze Błogosławieństwo odsłania styl, jaki Jezus przyjął i jaki proponuje. W tym kontekście zwrócił uwagę, że „ubodzy w duchu” to nie nędzni materialnie, ale tacy, którzy powierzają swój los Bogu, okazując również solidarność bliźnim, zwłaszcza najbardziej potrzebującym pomocy. – Człowiek ubogi w duchu jest cichy, nie czyni hałasu wokół siebie. Człowiek ubogi w duchu pragnie sprawiedliwości na ziemi i jest gotowy zapłacić za nią cenę cierpienia, dostrzega bowiem, jak często sprawiedliwość jest naruszana. Człowiek ubogi w duchu ma serce czyste, przejrzyste i miłosierne, bo sam doświadcza Bożego miłosierdzia. Człowiek ubogi w duchu nie ucieka się do przemocy, ale promieniuje Bożym pokojem – wyliczał.

Wieloletni osobisty papieski sekretarz przypomniał, że przed laty kardynał Karol Wojtyła nazwał „człowiekiem Ośmiu Błogosławieństw” młodego kandydata na ołtarze, włoskiego studenta Piotra Jerzego Frassatiego. Już jako papież ogłosił go błogosławionym. – Jestem przekonany, że również Jana Pawła II możemy nazwać człowiekiem Ośmiu Błogosławieństw. To był człowiek naprawdę ubogi w duchu. Niewiele posiadał, niemal nic. To był człowiek duchowo wolny. Nie przywiązywał się do dóbr, bo znalazł w życiu najważniejszy skarb i najpiękniejsza perłę. Jezus Chrystus stał się dla niego skarbem, a także skałą, na której budował wszystko i dzięki temu ze swego życia uczynił dar dla Boga i bliźnich – mówił kardynał opowiadając, jak ks. Karol Wojtyła, gdy był młodym wikarym u św. Floriana w Krakowie dostał płaszcz, bo była mroźna zima – następnego dnia ten płaszcz nosił jakiś ubogi.

Kard. Dziwisz wspomniał też, że dziś mija siedemdziesiąt siedem lat od dnia 1 listopada 1946 roku, w którym Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie w kaplicy biskupów krakowskich, z rąk metropolity krakowskiego Adama Sapiehy. – Wtedy zaczęła się jego służba jako kapłana, następnie biskupa i wreszcie pasterza Kościoła powszechnego. Dziś św. Jan Paweł II nadal służy ludowi Bożemu, promieniując swoją świętością, orędując za nami u Bożego tronu. Przekonane są o tym rzesze wiernych z całego świata, pielgrzymujące do jego grobu w rzymskiej Bazylice św. Piotra. Również i my jesteśmy o tym przekonani, bo przecież świadectwem tego jest nasza obecność i modlitwa w tym Sanktuarium noszącym imię świętego Papieża – mówił bezpośredni świadek życia i świętości Jana Pawła II.

Po Mszy św. uczestnicy liturgii zeszli do dolnego kościoła, gdzie znajdują się krypty grobowe, w których spoczywają m.in. kard. Andrzej Maria Deskur i kard. Stanisław Nagy, bliscy przyjaciele i współpracownicy św. Jana Pawła II.

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


Kard. Stanisław Dziwisz na pogrzebie śp. Wandy Półtawskiej: Żegnamy nieprzeciętnego człowieka

– Żegnamy – nie wahamy się powiedzieć – nieprzeciętnego człowieka. Żegnamy prawdziwą uczennicę Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Żegnamy szczególnego świadka minionych stu lat – mówił kard. Stanisław Dziwisz w czasie pogrzebu śp. Wandy Półtawskiej. Uroczystości miały charakter państwowy – wzięła w nich udział m. in. para prezydencka.

Na początku liturgii żałobnej w Bazylice Mariackiej, której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz odczytano okolicznościowe listy z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej oraz abp. Marka Jędraszewskiego. – Podczas pogrzebu śp. Wandy Półtawskiej dziękujemy Bogu, Dawcy talentów, za dary umiłowania życia, małżeństwa i rodziny, które nosiła w sobie Zmarła na wszystkich etapach jej ziemskiej wędrówki – i którymi tak obficie dzieliła się na chwałę Boga-Stwórcy wszelkiego istnienia – napisał metropolita krakowski.

– Żegnamy – nie wahamy się powiedzieć – nieprzeciętnego człowieka. Żegnamy prawdziwą uczennicę Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Żegnamy szczególnego świadka minionych stu lat, naznaczonych również dyktaturą totalitarnych, zakłamanych ideologii, ale także odzyskaną wolnością i innymi wielkimi wydarzeniami w naszym życiu społecznym i narodowym – mówił w czasie homilii kard. Stanisław Dziwisz przypominając, że dr Wanda Półtawska „wygłaszała na różnych współczesnych areopagach wiele wykładów i konferencji, zostawiła sporo tekstów i świadectw traktujących zawsze o ważnych sprawach człowieka, małżeństwa, rodziny, ludzkiej miłości, ale dzisiaj to przede wszystkim jej życie jest dla nas lekcją”.

Wanda Półtawska urodziła się 2 listopada 1921 roku w Lublinie. W czasie II wojny światowej, za uczestnictwo w konspiracji, została zesłana do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie była poddawana pseudomedycznym eksperymentom. – Doświadczona niczym „złoto w tyglu”, o którym mówi Księga Mądrości (por. Mdr 3, 6), uczyniła ze swego życia dar dla Boga i ludzi. To był najszlachetniejszy kruszec, jaki się wytopił i wyłonił z jej cierpienia, upokorzenia i udręki, ze znieważenia jej ludzkiej godności. W tym doświadczeniu pogłębiła się i umocniła jej wrażliwość na sprawy człowieka, jego godności i powołania do miłości jako istoty stworzonej na obraz i podobieństwo Boże – mówił metropolita krakowski senior.

Po uwolnieniu Wanda Półtawska związała się z Krakowem. Podjęła studia medyczne, została cenionym lekarzem psychiatrą, wykładowcą akademickim, autorką cenionych książek i innych tekstów. Prowadziła wykłady na kilku uniwersytetach, w tym m. in. na Wydziale Teologicznym, a następnie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim i na krakowskiej Akademii Medycznej, a także na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Jej osobiste, życiowe doświadczenie, wsparte studiami i wieloletnią praktyką owocowało na wielu polach. – Stała się ekspertem w sprawach życia małżeńskiego i rodzinnego, przygotowania młodych do takiego powołania. Nie mogła nie stać się wielkim obrońcą życia człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Nie przysporzyło jej to zwolenników w środowiskach myślących odmiennie. Pani Profesor, o zdecydowanym charakterze i granitowej postawie moralnej, mówiła i robiła to, co jej nakazywało chrześcijańskie sumienie. Nie szła na żadne układy i kompromisy – mówił kardynał dodając, że Wanda Półtawska nie żyła tylko nauką i teorią, ale wraz z mężem Andrzejem Półtawskim założyli chrześcijańską rodzinę, a Bóg pobłogosławił ich związek miłości potomstwem czterech córek. – Pani Wanda leczyła, pomagała ludziom, dzieliła się swoją mądrością, doradzała duszpasterzom, także klerykom przygotowującym się do kapłaństwa. Była stanowcza, mówiła wprost to, co myślała i co uważała za słuszne. Kierowała nią gorliwość o sprawy Boże i ludzkie – dodawał kardynał.

Wieloletni osobisty sekretarz Jana Pawła II przypomniał, że osobny rozdział w życiu Wandy Półtawskiej stanowiła jej duchowa więź i przyjaźń z księdzem, potem biskupem i kardynałem metropolitą krakowskim Karolem Wojtyłą. – Ten kapłan i duszpasterz, inteligentny i wrażliwy, zrozumiał dylematy byłej więźniarki obozu zagłady, która się otarła o bezgraniczne zło, o system nienawiści do człowieka. Z tego doświadczenia i wzajemnego zrozumienia zrodziło się wielkie dobro dla Kościoła i społeczeństwa – mówił kard. Stanisław Dziwisz wskazując na współpracę Wandy Półtawskiej z kard. Karolem Wojtyłą, którzy m. in. razem przygotowywali podwaliny pod poradnictwo rodzinne w parafiach.

Jan Paweł II podtrzymywał przyjaźń z panią Wandą oraz jej mężem Andrzejem. Bywali gośćmi w Watykanie i w Castel Gandolfo. Obydwoje zostali członkami nowej Papieskiej Rady ds. Rodziny, utworzonej w pierwszych latach pontyfikatu Jana Pawła II, a potem Wanda Półtawska została członkinią Papieskiej Akademii Życia, współpracując też z Papieską Radą dla Pracowników Służby Zdrowia. – Możemy powiedzieć, że jej niepowtarzalne doświadczenie zaowocowało na szerszym polu, dla dobra Kościoła powszechnego – mówił kardynał dodając także czasach komunistycznych Wanda Półtawska była jedną z tych, którzy „starali się ocalić i przekazać nowemu pokoleniu chrześcijańską wizję świata, chrześcijański system wartości i spojrzenie na człowieka, na jego cielesność i płciowość, na jego jedność psychofizyczną i powołanie do miłości”. Kardynał przypomniał, że za swoje zasługi dla społeczeństwa i narodu polskiego została odznaczona Orderem Orła Białego.

Odwołując się do fragmentu z Ewangelii św. Jana, w którym Jezus zapowiada swoim uczniom, że przygotuje im miejsce w domu Ojca, kardynał zaznaczył, że śp. Wanda Półtawska przez całe swoje życie szła tą drogą do domu Ojca, którą wytyczył Jezus Chrystus, sam będący tą drogą. – Taką drogę wskazywała innym, mówiąc im o pięknej miłości, jaka czeka na człowieka i na jego odpowiedź. (…) Wierzymy, że spotkała się już twarzą w twarz ze swoim Stwórcą i Zbawicielem. Wierzymy, że dotarła już do domu Ojca, gdzie czekało na nią mieszkanie. A ponieważ wiemy, że nie znosiła bezczynności, jesteśmy przekonani, że swymi modlitwami wspiera teraz ludzi i sprawy, którym służyła na ziemi. Droga świętej pamięci pani Wando – odpocznij po swych trudach i żyj w pokoju zmartwychwstałego Chrystusa! – zakończył kard. Stanisław Dziwisz.

„Niestrudzoną wojowniczką o drugiego człowieka, o życie, o moralność, o świadomość” nazwał Wandę Półtawską prezydent Andrzej Duda. – Wszyscy znamy ją znakomicie jako drobną kobietę, ale tylko fizycznie. Myślę, że jej ducha nie pomieściłaby Bazylika Mariacka – tak był wielki, tak był silny – przetrwał wszystko przez 102 lata długiego życia – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Odczytano także okolicznościowy list premiera Mateusza Morawieckiego. Poinformowano o pośmiertnym odznaczeniu Złotym Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. W imieniu rodziny Wandę Półtawską pożegnał jej zięć prof. Kazimierz Dadak. Uczestnicy uroczystości żałobnych żegnali brawami trumnę wynoszoną z Bazyliki Mariackiej. Przed świątynią trzymano transparenty m. in. z hasłem „Santa Subito”. Doczesne szczątki śp. Wandy Półtawskiej spoczęły na Cmentarzu Salwatorskim.

Wanda Półtawska – współpracowniczka i przyjaciółka Jana Pawła II, lekarz psychiatra, była więźniarka niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück – zmarła w nocy 24 na 25 października. 2 listopada skończyłaby 102 lata.

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


Misyjny Synod Dzieci, czyli 1200 dzieci w Centrum Jana Pawła II

– Tematyka misyjna pokazuje, że nie jesteśmy sami, że są inni ludzie na świecie, którzy mają może inny kolor skóry, ale są dziećmi tego samego Boga, który jest naszym Ojcem. Może mówią innymi językami, ale należą do całej rodziny ludzkiej – Pan Bóg ich stworzył i kocha tak, jak nas – mówił w Łagiewnikach bp Robert Chrząszcz w czasie Misyjnego Synodu Dzieci, w którym wzięło udział 1200 „małych misjonarzy” z całej Archidiecezji Krakowskiej.

W Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach od samego rana 1200 dzieci z całej Archidiecezji Krakowskiej wzięło udział w Misyjnym Synodzie Dzieci, który odbywał się pod hasłem „Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem”. Zwieńczeniem wydarzenia była Msza św. pod przewodnictwem bp. Roberta Chrząszcza.

Na początku Mszy św. dzieci witając biskupa powiedziały, że do Misyjnego Synodu przygotowywały się przez formację serca – rozważały Słowo Boże, uczestniczyły w Eucharystii, starały się dostrzegać dary Boga i dziękować za nie, poznawały misjonarzy i sytuację dzieci w różnych krajach misyjnych, omawiały także dokument papieski „Radość Ewangelii”.

Ks. Zbigniew Bielas, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie witając wszystkich zebranych na liturgii zwrócił uwagę, że tabernakulum w łagiewnickiej bazylice ma kształt kuli ziemskiej, aby przypominać uczniom Chrystusa, że On posyła ich ze Swoją Ewangelią na cały świat.

Ks. Tadeusz Dziedzic, dyrektor Wydziału Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie odczytał list do uczestników Misyjnego Synodu Dzieci, który – w imieniu Ojca Świętego Franciszka – skierował asesor do spraw ogólnych watykańskiego Sekretariatu Stanu, ks. prałat Roberto Campisi.

Bp Robert Chrząszcz, który przez 15 lat był misjonarzem w Brazylii podkreślił, jak ważna jest świadomość, że będąc kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów od swojego kraju, ktoś o nim pamiętał i się za niego modlił. Wspominał, że otrzymywał wówczas listy od dzieci z Polski, co było dla niego bardzo miłe.

W czasie homilii krakowski biskup pomocniczy rozwinął wątek wagi wsparcia misjonarza, jakie płynie z jego rodzinnego kraju. Zaznaczył też, że zainteresowanie misjami pomaga lepiej zrozumieć świat, odmienne kultury i innych ludzi. – Tematyka misyjna pokazuje, że nie jesteśmy sami, że są inni ludzie na świecie, którzy mają może inny kolor skóry, ale są dziećmi tego samego Boga, który jest naszym Ojcem. Może mówią innymi językami, ale należą do całej rodziny ludzkiej – Pan Bóg ich stworzył i kocha tak, jak nas – mówił bp Robert Chrząszcz zwracając uwagę, że powołanie misyjne jest darem i starał się podpowiedzieć dzieciom, jak mogą stać się „małymi misjonarzami” – bez wyjeżdżania do innych krajów, choć wyraził nadzieję, że w przyszłości wyjadą do krajów misyjnych.

Misjonarzem można być w swoim środowisku, w którym można pokazać swoją wiarę w Boga. – To misjonarze dnia codziennego, którzy przypominają o Panu Bogu głosząc Ewangelię, dając świadectwo wiary, nawet przez znak krzyża czyniony wtedy, kiedy przechodzą koło kościoła – mówił biskup zaznaczając, że bycie świadkiem Jezusa wśród swoich kolegów będzie coraz trudniejsze.

„Misjonarzami modlitwy” nazwał tych, którzy pamiętają o osobach pracujących na misjach w dalekich krajach. Potrzebni są też misjonarze w Polsce, którzy będą mówić o potrzebach w krajach misyjnych. Taką rolę spełniają kółka misyjne czy kolędnicy misyjni. Biskup zachęcał, by do tego grona dzieci zapraszały swoich kolegów. Podziękował im za każde ich zaangażowanie na rzecz misji.

Uczestnicy Synodu Misyjnego Dzieci w ramach posłania otrzymali Pismo Święte, różaniec i inne materiały misyjne, a zwycięzcy konkursów misyjnych – dyplomy i nagrody. Ks. Tadeusz Dziedzic przypomniał, że mija 50 lat od wyjazdu pierwszego kapłana z Archidiecezji Krakowskiej na misje.

 

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


Niech Ewangelia się niesie! Teowieczki spotkały się w Sanktuarium św. Jana Pawła II z ks. Teodorem

Wczoraj, w niedzielę, podczas Mszy św. o godzinie 9.30 i 12.30 mieliśmy niezwykłą okazję spotkać się z wyjątkowym duszpasterzem, ks. Teodorem Sawielewiczem, twórcą TeoBańkologii. Podczas tych duchowych spotkań ks. Teodor podzielił się mądrościami i przesłaniem o miłości do Pana Boga.

Głównym przesłaniem było to, aby kochać Pana Boga nie za to, jaki jest, ale za to, ŻE JEST. To wezwanie do głębokiej, bezwarunkowej miłości, która obejmuje Go całym sobą, wraz ze wszystkimi marzeniami, myślami i nadziejami, jakie mamy.

To wydarzenie było także okazją do osobistego spotkania z ks. Teodorem. Możliwość krótkiej rozmowy, wspólnej modlitwy oraz otrzymania indywidualnego błogosławieństwa była niezwykłą chwilą duchowej bliskości.

Czy odnajdujecie się na zdjęciach z tego niezapomnianego dnia?

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym wyjątkowym spotkaniu. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że to wydarzenie stało się jeszcze bardziej wyjątkowe. Niech Ewangelia, którą razem odkrywamy, niesie się dalej!

Fot. SJP2


VI Pielgrzymka Szkół Papieskich

Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II 2023 w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z VI Pielgrzymki Szkół im. Jana Pawła II, która miała miejsce 19 października 2023 roku w naszym Sanktuarium w Krakowie.

Niezapomniane chwile dla dzieci, młodzieży i pedagogów

To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło setki dzieci, młodzieży oraz grono pedagogiczne ze Szkół im. Jana Pawła II. Tydzień temu, 19 października 2023 roku, nasze Sanktuarium tętniło życiem, a serca gości wypełniła radość i duchowa bliskość.

Rozpoczęcie od uroczystej Mszy św.

Pielgrzymka rozpoczęła się od uroczystej Mszy św. celebrowanej o godz. 10.00 w Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. To właśnie tu uczestnicy spotkania mogli doświadczyć wyjątkowej atmosfery i duchowego zjednoczenia.

Wspólne chwile, nauka i zabawa

Po Mszy św., uczniowie wraz z nauczycielami udali się do budynku Fides, gdzie czekał na nich poczęstunek i możliwość integracji. To nie był jednak koniec atrakcji. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum, Sanktuarium oraz wziąć udział w wykładach i wystawie poświęconej Całunowi. Co więcej, odważni mogli wjechać na wieżę Fatimską, by podziwiać panoramę Krakowa.

Podsumowanie

Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II to wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci uczestników. Byliśmy zaszczyceni gościć Was w naszym Sanktuarium i dzielimy się tym wyjątkowym przeżyciem z całym sercem.

Dziękujemy za Waszą obecność i serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas ponownie!

Do zobaczenia w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II! 💛


Spotkanie autorskie z Magdaleną Wolińską-Riedi: Podróż do Rzymu w Centrum Jana Pawła II

Jesteśmy nadal urzeczeni i pełni wdzięczności za niezapomniane spotkanie autorskie z wyjątkową Magdaleną Wolińską-Riedi! W naszych przepięknych wnętrzach, które emanują włoską architekturą i klimatem, mieliśmy okazję przenieść się w podróż do Wiecznego Miasta – Rzymu. Była ona możliwa dzięki opowieści autorki książki ‘Mój Rzym. Spacerem po niezwykłych zakątkach Wiecznego Miasta’, wydanej przez wydawnictwo Znak.

Ten wyjątkowy wieczór miał miejsce 17 października 2023 roku o godzinie 18:00 w Centrum Jana Pawła II ‘Nie lękajcie się!’.

Magdalena Wolińska-Riedi, wieloletnia korespondentka zagraniczna z Watykanu, Włoch i Morza Śródziemnego, podzieliła się przed nami swoimi osobistymi wspomnieniami, fascynującymi anegdotami z rzymskich manufaktur oraz zachwycającymi zaułkami samego serca Wiecznego Miasta, które są ukryte przed zwykłymi turystami.

‘Mój Rzym’ to nie tylko książka – to prawdziwa podróż w czasie i przestrzeni, pięknie wydana publikacja, która zawiera niepublikowane zdjęcia oraz trasy w formie map, pozwalając czytelnikom lepiej zrozumieć urodę i historię Rzymu.

Magdalena Wolińska-Riedi to niezwykła postać, ceniona dziennikarka, reporterka i znakomita korespondentka, która przez wiele lat przyglądała się z bliska Watykanowi, Włochom i obszarowi Morza Śródziemnego. W swoich książkach odkrywa niezwykłość i niepowtarzalność Rzymu oraz Watykanu, przekazując czytelnikom swoją fascynację i wiedzę na temat tych wyjątkowych miejsc.


Jesteśmy laureatami plebiscytu "Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi"

Jesteśmy laureatami plebiscytu “Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” w kategorii Kultura, sport i rekreacja.

Podczas uroczystej gali w Muzeum Fotografii nagrodzono laureatów V edycji plebiscytu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”. Wydarzenie uświetniły występy uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz 15-letniej wokalistki Kornelii Czerwiec. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie wystawy „Edward Steichen (1879–1973). Wybrane fotografie z kolekcji MNAHA w Luksemburgu”.

W trakcie gali z udziałem Andrzeja Kuliga, zastępcy prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej, Marzeny Paszkot, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rodziny, 51 laureatów plebiscytu w tym Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się!” otrzymało certyfikat „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”, 6 spośród nich otrzymało okolicznościową statuetkę – „Miejsce wyjątkowo przyjazne rodzinom z dziećmi”.

Nagrodzone osoby i firmy stanowią przykłady dobrych praktyk i podejmowania działań wspierających krakowskie rodziny z dziećmi. Oprócz certyfikatu, miejsca prowadzone przez laureatów zostały oznaczone specjalnie przygotowaną naklejką.

Naszą nagrodę odebrali przedstawiciele Centrum, pani Katarzyna Korzewska, Pełnomocnik Zarządu ds. muzealnych oraz ks. Sebastian Kozyra – Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II i Duszpasterz Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Źródło: https://www.krakow.pl/aktualnosci/276578,34,komunikat,miejsca_przyjazne_rodzinom_z_dziecmi_nagrodzone_.html

autor zdjęć: Marcin Cieślak


Odeszła pani prof. Wanda Półtawska, przyjaciółka Jana Pawła II

Bliscy Jana Pawła II zmierzają na spotkanie z Chrystusem, Odkupiecielem Człowieka i na możliwość wspólnego ze Świętym Papieżem wiecznego radowania.
Dzisiaj w nocy odeszła Pani Profesor Wanda Półtawska. Przyjaciółka Jana Pawła II. 2 listopada skończyłaby 102 lata. Jan Paweł II nazywał ją “siostrą” i “kochaną Dusią”. 
Wanda Półtawska urodziła się 2 listopada 1921 r. w Lublinie. Jako młoda dziewczyna została harcerką, a podczas II wojny światowej przystąpiła do walki konspiracyjnej. Została aresztowana przez Gestapo, była więziona, torturowana i przesłuchiwana. Zesłano ją do Ravensbrück, gdzie przeprowadzano na niej eksperymenty pseudomedyczne. Przed zakończeniem wojny wywieziono ją od obozu w Neustadt-Glewe, gdzie przebywała do 7 maja 1945. – Pani Wanda w młodzieńczych latach przeszła przez piekło więzień i obozów koncentracyjnych. W tym tyglu cierpienia i poniżenia wyłoniło się jednak złoto jej miłości i służby – mówił o Zmarłej kard. Stanisław Dziwisz w rocznicę jej 100. urodzin, dodając, że tą drogą szła przez całe życie jako żona i matka, jako lekarz i nauczyciel akademicki. – Całym sercem i duszą oddała się wielkiej sprawie obrony ludzkiego życia od jego poczęcia. Oddała się sprawie rodziny, przygotowania młodych do projektu pięknej małżeńskiej miłości. Uczyła słowem, prawością życia i niezłomną postawą, nie poddając się władzy w okresie panowania dyktatury komunistycznej – podkreślił wtedy.

W 1951 r. ukończyła medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskała tam specjalizację i doktorat z psychiatrii. Pracowała jako wykładowca akademicki, w 1967 r. zorganizowała Instytut Teologii Rodziny przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie i kierowała nim przez 33 lata.

Angażowała się w kampanię na rzecz upamiętnienia ofiar obozu Ravensbrück, uczestniczyła w pracach Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. – Moją troską jest, by młodzi byli ludźmi, bo ja w swoim życiu spotkałam nieludzkich mężczyzn i nieludzkie kobiety. Wojna się skończyła, ale jej skutki wciąż trwają. Najstraszniejszym z nich jest zaniżenie wartości życia, co widzimy w dramatach aborcji i eutanazji – pisała w liście otwartym w sprawie pamięci o ofiarach Ravensbrück.

W latach 50. poznała ks. Karola Wojtyłę. Ich wieloletnia przyjaźń doprowadziła do bliskiej współpracy i wymiany korespondencji. – Z ich przyjaźni i duchowej więzi zrodziło się dobro, które ubogaciło Kościół nie tylko w naszej ojczyźnie. Nie muszę dodawać, jak Jan Paweł II cenił prawość, mądrą myśl, doświadczenie i żarliwe zaangażowanie Pani Doktor w wielkie sprawy człowieka, rodziny i społeczeństwa – mówił kard. Stanisław Dziwisz.

Św. Jan Paweł II nazwał ją nawet swoją siostrą. – O to właśnie dbał Papież: o zbawienie wszystkich ludzi, on próbował uratować od piekła każdego. Kochał wszystkich ludzi, zapytany, czy nie męczy go tłum, odpowiedział: „Nie ma tłumu, są rzesze osób” – mówiła o św. Janie Pawle II.

W swoich poglądach pozostawała zawsze jednoznaczna. Była działaczką pro-life i obrończynią życia poczętego. – Macie i musicie planować świętość, działanie, ale nie życie, bo nie macie władzy, żeby dać życie. Każde dziecko jest bowiem dziełem Boga, a nie człowieka – powiedziała.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych modlitwach.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
____________
Fot. G. Gałązka


Kard. Stanisław Dziwisz podczas pogrzebu s. Germany Wysockiej: Jej ciche serce biło w rytmie Najświętszego Serca Jezusa

- W przebitym włócznią, zranionym Sercu Zbawiciela, w tym gorejącym ognisku miłości, szukała i znajdowała każdego dnia natchnienie i siłę do odpowiadania miłością na nieskończoną miłosierną miłość Boga. Dziś możemy zaświadczyć, że jej ciche i pokorne serce biło w rytmie Najświętszego Serca Jezusa – mówił kard. Stanisław Dziwisz o s. Germanie Wysockiej, podczas pogrzebu w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.

Na początku Mszy św. kapelan Zgromadzenia Sióstr Sercanek, o. Zbigniew Wójcik OFMConv, w imieniu matki generalnej Olgi Podsadniej i zebranych członkiń zakonu powitał przybyłych biskupów, duchownych i wiernych, także z rodzinnej parafii s. Germany oraz członków jej rodziny i siostry sercanki.

W homilii kard. Stanisław Dziwisz przypomniał, że w ubiegłym tygodniu Kościół przezywał czterdziestą piątą rocznice wyboru Karola Wojtyły na stolicę św. Piotra. W dniu uroczystej inauguracji św. Jan Paweł II wypowiedział słowa, które dotarły i nadal docierają do najdalszych zakątków świata: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”.

Kardynał powiedział, że od początku pontyfikatu papieża, towarzyszyła mu oddana wspólnota Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Siostry wiernie i dyskretnie służyły Ojcu Świętemu do ostatniego dnia. – Możemy powiedzieć, że Siostry tworzyły Papieską Rodzinę, a Ojciec Święty miał z nimi codzienny kontakt – podkreślił kardynał.

Stwierdził, że wszyscy zachowają s. Germanę w pamięci jako rozmodloną i pracowitą Sercankę, która swoją pobożnością, dobrocią, troskliwością i służbą zapisała piękną kartę w historii Zgromadzenia. – W przebitym włócznią, zranionym Sercu Zbawiciela, w tym gorejącym ognisku miłości, szukała i znajdowała każdego dnia natchnienie i siłę do odpowiadania miłością na nieskończoną miłosierną miłość Boga. Dziś możemy zaświadczyć, że jej ciche i pokorne serce biło w rytmie Najświętszego Serca Jezusa – zauważył kardynał.

Stwierdził, że s. Germanę można rozpoznać wśród panien roztropnych, które na spotkanie z Oblubieńcem wzięły nie tylko lampy, ale także zapas oliwy. – Najważniejszą miłością jej życia stał się Jezus Chrystus. Odpowiedziała na Jego zaproszenie: „Pójdź za Mną”, Jemu zawierzyła swój los, w Nim złożyła wszystkie swe nadzieje – zauważył. Powiedział, że lampą dla s. Germany była wiara, odziedziczona i wyniesiona z domu rodzinnego w Kaczynie. Tę wiarę pogłębiała, gdy jako dwudziestosiedmiolatka wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Sercanek. – Oliwą, dzięki której płonęła lampa Siostry Germany, była jej miłość Boga i bliźniego, miłość Kościoła i Zgromadzenia. Oliwą były jej dobre uczynki, jakich zebrała mnóstwo i z naręczem których – wierzymy w to głęboko – stanęła już przed swoim oraz naszym Stwórcą i Panem, by odebrać nagrodę – zauważył kardynał. Przyznał, że podczas współpracy w Watykanie i Krakowie sam otrzymał z jej strony dużo dobra i jest jej dłużnikiem, bo wiele jej zawdzięcza. – Siostra Germana znała słowa Jezusa: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”. Dlatego była przygotowana, z zapaloną lampą w ręku, gdy Oblubieniec przybył do niej tydzień temu, w poranek 17 października, by wprowadzić ją na ucztę życia wiecznego, która nigdy nie będzie miała końca – podkreślił.

Stwierdził, że śmierć każdego człowieka skłania do spojrzenia na drogę własnego życia, służby i cierpienia. Prawdy o swoim losie trzeba szukać w słowie Bożym. Autor Księgi Mądrości zapewnia, że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i trwają oni w pokoju. Bóg stworzył ludzi na swe podobieństwo, a więc stworzył ich do życia i miłości. – Nasza śmierć to nie droga donikąd, to nie droga do nicości. To brama, przez którą musimy przejść, aby wkroczyć w obszar nowego życia, w obszar wieczności – wskazał kardynał.

Powiedział, że zebrani żegnają dziś s. Germanę wierząc głęboko, że u kresu jej życia otwarły się przed nią bramy Bożego królestwa miłości. – Droga Siostro Germano, żyj w pokoju zmartwychwstałego Pana, którego zranione z miłości Serce kontemplowałaś całe życie i z Serca, którego czerpałaś natchnienie i siłę do twojej miłości i służby. Niech twoje serce, utrudzone, ale szczęśliwe, odpocznie w Sercu Jezusa – zakończył.

Siostra Germana Janina Wysocka urodziła się 10 marca 1931 r. w Kaczynie, gdzie spędziła dzieciństwo, pomagając rodzicom w gospodarstwie. Do Zgromadzenia Sióstr Sercanek została przyjęta 4 grudnia 1958 r, a śluby wieczyste złożyła 2 sierpnia 1966 r. Przez 55 lat pracowała w kuchni, początkowo w domach Zgromadzenia, następnie w krakowskiej Kurii, posługując kard. Karolowi Wojtyle. Po wyborze św. Jana Pawła II na stolicę Piotrową, zamieszkała w Pałacu Apostolskim i przez 27 lat przygotowywała posiłki Ojcu Świętemu. Po powrocie do Polski s. Germana przez 11 lat pracowała w kuchni Kurii w Krakowie, posługując kard. Stanisławowi Dziwiszowi. Pod koniec życia przebywała w zakonie, dotknięta chorobą i cierpieniem. Zmarła dzień przed 45. rocznicą wyboru św. Jana Pawła II, przeżywszy 92 lata.

 

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej