17 kurs dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

W dniu 15.10.2022 w Centrum Jana Pawła II rozpoczął się już 17 kurs dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Zgłosiło się 26 mężczyzn z parafii naszej diecezji. Kurs obejmuje sześć zjazdów w soboty oraz trzydniowe rekolekcje (pt – nd). Zadaniem świeckiego pomocnika w rozdzielaniu Komunii świętej jest posługa do chorych, a w nadzwyczajnych sytuacjach pomoc w udzielaniu Eucharystii podczas liturgii. Otoczmy ich modlitwą aby dobrze przygotowali się do tej misji.