W sobotę 8 czerwca odbędzie się XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa pod hasłem „Odpowiedzieć miłością na miłość”. Słowa te są zarazem hasłem trwającego obecnie roku jubileuszowego 350-lecia Wielkich Objawień Jezusowego Serca św. Małgorzacie Marii Alacoque. Pielgrzymka będzie miała miejsce w Centrum Jana Pawła II oraz w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.  Szczegóły na plakacie.

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa powstało we Francji w 1863 r., gdzie założone zostało przez wizytkę s. Marię od Najświętszego Serca Bernaud. Na ziemiach polskich Straż Honorowa obecna jest od 1868 r. Polska Dyrekcja mieści się w klasztorze sióstr wizytek w Krakowie. Wspólnota Straży Honorowej pragnie oddawać cześć, miłość i wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – w tym celu członkowie wybierają jedną godzinę w ciągu dnia, którą codziennie ofiarują Bożemu Sercu, wykonując w tym czasie swoje zwykłe obowiązki i jednocząc się duchowo z Jezusem Eucharystycznym. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 400 ośrodków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa działających m.in. przy parafiach, we wspólnotach zakonnych i seminariach duchownych.