Konferencja naukowa w ramach projektu Karol Wojtyła Polsce – Jan Paweł II światu

🟥Karol Wojtyła wobec wyzwań w PRL – 18 maja 2023
W ramach obchodów 45-lecia pontyfikatu Jana Pawła II zapraszamy na pierwsze z cyklu wydarzeń: konferencję „Karol Wojtyła wobec wyzwań w PRL” – 18 maja 2023 (g.10.00 #Mt514 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie).
✅Podczas paneli dyskusyjnych podejmiemy wątki: skala inwigilacji ks. Karola Wojtyły i charakterystyka dokumentów znajdujących się w archiwach, formy opresyjności wobec Kościoła katolickiego, antropologiczna konfrontacja marksizmu i chrześcijaństwa, abp Karol Wojtyła jako promotor podmiotowości społeczeństwa.

📍Rejestracja i program konferencji dostępne 👉 https://mt514.pl/karol-wojtyla-wobec-wyzwan-w-prl/

___________
Patronat honorowy: Prezes Instytut Pamięci Narodowej
___________
___________


V Niedziela Wielkanocna - 7 V 2023 r.

 • Kalendarz liturgiczny:
  • Poniedziałek (8.05) – Uroczystość św. Stanisława BM – w tym dniu pamiętajmy w naszej modlitwie o ks. kard. Stanisławie Dziwiszu z okazji jego imienin.
 • Nabożeństwa majowe odprawiane są codziennie po Mszy świętej o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo Matki Najświętszej.
 • W ubiegłą niedzielę wspieraliśmy duchowo i materialnie młodzież wyjeżdżającą z naszego Sanktuarium na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. Dziękujemy za wszystkie ofiary do puszek czy przelewem na ten cel. Zebrano razem kwotę 14010 zł. Serdeczne Bóg zapłać!
 • Dziś zmiana tajemnic Róż Różańcowych Rodziców modlących się za swoje dzieci. Już teraz zapraszamy Róże na pieszą pielgrzymkę na Dębniki do duchowego mistrza Karola Wojtyły – sługi Bożego Jana Tyranowskiego, w sobotę 20 maja o 10.00.
 • Grupa świeckich katolików wraz z duszpasterzem osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym zaprasza na nabożeństwo Anastasis – godzinną adorację Najświętszego Sakramentu i kontemplację Boskiego Oblicza z Manoppello, w poniedziałek 8 maja, o godz. 19.00 w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w dolnym kościele.
 • W najbliższą sobotę (13 maja) na błoniach przy naszym Sanktuarium odbędzie się piknik Wojowników Maryi wraz z rodzinami. Poprzedzony będzie Eucharystią w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego o godz. 12.00, a następnie modlić się będziemy w naszym Sanktuarium koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w dniu wspomnienia Matki Bożej Fatimskiej i kolejnej rocznicy cudownego ocalenia św. Jana Pawła II z zamachu.
 • Wspólnota Lilia wraz z naszym Sanktuarium już teraz zapraszają na warsztaty modlitwy i uwielbienia tańcem w dniach 27-28 maja. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Teatru Tańca Lilia oraz na stronie internetowej www.wspolnota-lilia.pl
 • W sklepiku naszego Muzeum można nabyć majowy numer miesięcznika dla najmłodszych “Staś”. Jest on przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (od 3 do 9 lat). 
 • Wszystkim wiernym uczestniczącym w życiu duszpasterskim naszego Sanktuarium serdecznie dziękujemy za składane ofiary podczas mszy świętych, do skarbon oraz przelewem na konto. W intencji wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów odprawiana jest Msza święta w każdą niedzielę o godz. 12.30. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, obfitości łask Bożych oraz wszelkiego dobra przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.


Ks. Kard. Anders Arborelius odwiedza Sanktuarium św. Jana Pawła II

Dziś do południa w naszym Sanktuarium gościliśmy niezwykłych gości:
Ks. Kard. Anders Arborelius, Biskup diecezjalny sztokholmski, Ks. Abp Henryk Nowacki, m.in. Nuncjusz Apostolski w Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii i Islandii i Ks. Marek Rubaj posługujący w Kurii w Sztokholmie.
Po Sanktuarium św. Jana Pawła II oprowadzał ich ks. kustosz Tomasz Szopa.
Bardzo dziękujemy za spotkanie pełne serdeczności i świadectwo życia głęboką modlitwą oraz za błogosławieństwo wszystkich pracowników Sanktuarium, centrum i Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie.
Bóg zapłać!
Kim jest Ks. Kard. Anders Arborelius?
Karmelitą bosym, konwertytą. Przez wiele lat Kardynał Arborelius pełnił różne funkcje w Kościele katolickim w Szwecji. Był m.in. duszpasterzem parafialnym, wykładowcą teologii, rektorem seminarium duchownego oraz biskupem. Od 1998 roku pełnił funkcję biskupa diecezji Sztokholm, a w 2017 roku został mianowany kardynałem przez Papieża Franciszka.
Warto również zauważyć, że Ksiądz Kardynał Anders Arborelius jest autorem wielu książek i artykułów o tematyce teologicznej, również w języku polskim. Jego prace są uważane za ważny wkład w teologię Kościoła katolickiego.


11. Pielgrzymka diecezji bielsko-żywieckiej

W dniach od 30 kwietnia do 3 maja odbywała się 11. piesza pielgrzymka Diecezji bielsko-żywieckiej do Sanktuariów Miłosierdzia Bożego i św. Jana Pawła II.

Udział w pielgrzymce wzięło ponad 1300 osób – wiernych świeckich, kapłanów, kleryków, diakonów i sióstr zakonnych.
Pozdrawiamy wszystkich Pielgrzymów Diecezja Bielsko-Żywiecka!

Do zobaczenia! 😇
_____________
Foto: https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/bp-pindel-w-lagiewnikach-powierzajmy-nasze-i-naszej-ojczyzny-troski-matce-milosierdzia/


Srebrny Jubileusz Ks. Kard. Stanisława Dziwisza

Dla wielu ludzi dobrej woli jesteś Kustoszem Patrymonium św. Jana Pawła II. (…) Dziękujemy ci, że stoisz wiernie na straży tego dziedzictwa. Ukazywaniu go światu poświęcasz swoje życie – mówił abp Józef Kowalczyk, prymas senior, który wygłosił homilię w czasie Mszy św. sprawowanej z okazji 25. rocznicy święceń biskupich kard. Stanisława Dziwisza.

 

– Przez kilka dziesięcioleci, byłeś niejako pociągany „wzwyż” – sursum przez samą swą obecność w błogosławionym „cieniu Piotra” św. Jana Pawła II Wielkiego. Od 2 kwietnia 2005 roku, w inny już sposób znajdujesz się w jego cieniu. Służysz nadal temu papieżowi, nieustannie pamiętając o nim i troszcząc się o jego świetlaną pamięć pośród nas, co niekiedy przychodzi ci pieczętować nie tylko wielką radością, ale i osobistym cierpieniem. To jest Twoja droga „wzwyż” – Twoje sursum – mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. sprawowanej z okazji 25. rocznicy święceń biskupich kard. Stanisława Dziwisza w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

 

Eminencjo,

Najdostojniejszy Księże Kardynale,

Dwadzieścia pięć lat temu św. Jan Paweł II Wielki powołał Ciebie do grona następców Apostołów. On także osobiście wskazał Ci biskupie zawołanie: Sursum corda – „W górę serca”. Z kolei ono określiło Twój biskupi herb – stylizację Giewontu z nieodłącznym dla niego krzyżem, nad którym góruje gwiazda, symbol Maryi, a jeszcze nad nią widnieje rozsyłający swe łaski na cały Kościół Duch Święty.

Pozwól, Czcigodny Jubilacie, że w swojej refleksji na krótko zatrzymam się przy Twoim biskupim zawołaniu. Sformułowanie Sursum corda zawiera w sobie najpierw pewną głęboką antropologiczną treść. Wskazywał już na nią wybitny egzystencjalista i personalista chrześcijański ubiegłego wieku Gabriel Marcel, który w słynnej swej książce Homo viator – co można by oddać jako: „Człowiek pielgrzym”, „Człowiek wędrowiec” – pisał: „[Osoba ludzka] pojmuje siebie w znacznie większym stopniu jako wolę niż jako byt, jako wolę przewyższenia tego wszystkiego, czym jest i zarazem nie jest, jako wolę przewyższenia teraźniejszości, w którą czuje się, prawdę mówiąc, zaangażowana czy uwikłana, a która jednak jej nie wystarcza, która nie jest miarą dążeń, z jakimi osoba się utożsamia. Jej dewizą nie jest sum, ale sursum” (Gabriel Marcel, „Ja i inni”, w: tenże, Homo viator, tłum. Piotr Lubicz, Warszawa 1984, s. 25).

Tę konieczność przewyższania teraźniejszości poprzez osobisty wysiłek przewyższania samego siebie pogłębił kard. Karol Wojtyła w głównym swoim filozoficznym dziele Osoba i czyn. Stwierdzał w nim, że osoba przewyższa siebie, to znaczy doprowadza siebie do pełni, czyli spełnia się, poprzez czyny moralnie dobre, do którego wzywa ją właściwie ukształtowane sumienie. W tym właśnie ujawnia się zależność wolności człowieka od sumienia, a poprzez nie od obiektywnej prawdy o wartościach. Wszystko to wskazuje na transcendencję – czyli przekraczanie, przewyższanie – osoby w czynie i poprzez czyn, ujawniając równocześnie jej duchowość (por. Karol Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985, s. 220).

Tak zarysowana antropologiczna, o wyraźnie chrześcijańskim rodowodzie, wykładnia zawołania Sursum corda znajduje swój teologiczny fundament najpierw w następujących słowach Chrystusa, zawartych w Ewangelii św. Marka: „Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 43b-45).

Chrystus, służąc innym i miłując innych „aż do końca” (por. J 13, 1), stał się prawdziwie Nowym Adamem, pierwszym spośród wszystkich ludzi i urzeczywistnienie pełni człowieczeństwa. Jak pisał św. Jan Paweł II w swej pierwszej encyklice Redemptor hominis, „w tym zbawczym wydarzeniu [narodzenia się z Maryi Dziewicy Jednorodzonego Syna Bożego] dzieje człowieka w Bożym planie miłości osiągnęły swój zenit. Bóg wszedł w te dzieje, stał się – jako człowiek – ich podmiotem, jednym z miliardów, a równocześnie Jedynym! Ukształtował przez swe Wcielenie ten wymiar ludzkiego bytowania, jaki zamierzył nadać człowiekowi od początku. Ukształtował w sposób definitywny, ostateczny – w sposób Sobie tylko właściwy, stosowny dla swej odwiecznej Miłości i Miłosierdzia, z całą Boską wolnością – a równocześnie z [całą] szczodrobliwością” (RH, 1).

Ponieważ zaś Chrystus wzywa swych uczniów, aby szli za Nim (por. Mk 10, 21b), św. Paweł wskazuje, że to podążanie za Chrystusem domaga się od chrześcijan nieustannego dążenia wzwyż: „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3, 1-2). W łacińskim tłumaczeniu tych wersów dwukrotnie pojawia się słowo sursum, będące częścią Twego, Najdostojniejszy Księże Kardynale, biskupiego zawołania: quae sursum sunt quaeritequae sursum sunt sapite.

Na Twoim dotychczasowym życiowym szlaku przez wiele lat, nawet przez kilka dziesięcioleci, byłeś niejako pociągany „wzwyż” – sursum przez samą swą obecność w błogosławionym „cieniu Piotra” – in umbra Petri (por. Dz 5, 15) św. Jana Pawła II Wielkiego. Od osiemnastu lat, od 2 kwietnia 2005 roku, w inny już sposób znajdujesz się w jego cieniu. Służysz nadal temu Papieżowi, nieustannie pamiętając o nim i troszcząc się o jego świetlaną pamięć pośród nas, co niekiedy przychodzi Ci pieczętować nie tylko wielką radością, ale i osobistym cierpieniem. To jest Twoja droga „wzwyż” – Twoje sursum, które urzeczywistniasz na co dzień mocą Ducha Świętego otrzymanego przez nałożenie Piotrowych rąk w dniu Twoich biskupich święceń 19 marca 1998 roku.

Dzisiaj otaczamy Ciebie, Najdostojniejszy Księże Kardynale, naszą serdeczną i pełną życzliwości modlitwą, dziękując Panu Bogu za Twoją apostolską, tak różnorodną działalność, a równocześnie prosząc Go za przyczyną św. Jana Pawła II o to, abyś nigdy nie ustał w swoim sursum – w swoim „wzwyż”, abyś dzięki temu utwierdzał braci w wierze, wzywając ich, zwłaszcza podczas każdej sprawowanej przez Ciebie Eucharystii, do: sursum corda – „w górę serca!”.

Niech Cię na tych drogach prowadzi widniejąca w Twym herbie Gwiazda Poranna i Świetlista Jutrzenka zbawionej ludzkości – Najświętsza Maryja Panna.

Szczęść Boże, Czcigodny Księże Kardynale!