V Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej

Dziś przedpołudniem odbyła się V Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej.
Dzieci, młodzież i grono pedagogiczne znów wspólnie modlili się podczas Mszy św. o godz. 10:00.
Gościliśmy 16 szkół z Zakopanego, Targanic, Kasinki Małej, Śledziejowic, Lubnia, Dobczyc, Radoczy, Stanisławia Dolnego, Zawoi Wicznej, Harbutowic, Łętowni, Myślenic, Krakowa, Cichem, Łostówki i Gaju.
 
Podczas kazania zastanawialiśmy się, czego mógł się nauczyć Jan Paweł II od ludzi, których spotykał na swojej drodze. Zostaliśmy z myślą, aby od innych uczyć się wciąż czegoś nowego.
 
Dziękujemy za liczny udział, piękny śpiew i posługi.
św. Janie Pawle II, módl się za nami!

Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

W poniedziałek, 17 października odbyła się uroczysta Msza św. inaugurująca Rok Akademicki  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Na początku Mszy św. głos zabrał rektor uczelni ks. Robert Tyrała, który powitał kardynała, arcybiskupów i biskupów, duchownych oraz wszystkich zebranych przedstawicieli władz świeckich, rektorów zaprzyjaźnionych uczelni, a także społeczność akademicką. Przypomniał, że nowy rok akademicki rozpoczyna się w niełatwym czasie wojny i poprosił, by nadal nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Nakreślił także sukcesy Uniwersytetu Papieskiego, związane z osiągnieciami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi. Podziękował wszystkim za wytężoną pracę i wyraził nadzieję, że będzie ona nadal intensywna, ponieważ jest przyczynkiem do ewangelizacji świata przez naukę i kulturę.

W homilii kardynał przywołał słowa św. Pawła, który przypominał jak wielkie i prawdziwe życie otrzymali ludzie dzięki Jezusowi. Bóg nie pozostawił człowieka w więzach grzechu, lecz posłał swojego Syna, by go wyzwolił. – Słuchając słów św. Pawła odkrywamy, że chrześcijaństwo jest życiem, doświadczeniem łaski, która pozwala zasmakować życia do końca – zauważył kardynał. Stwierdził, że w Ewangelii Jezus przypomniał słuchaczom sekret życia. Należy wyzbyć się egoizmu, który jest głupotą. – Dzielenie się życiem jest zaś wyrazem boskiej mądrości, boskiej logiki życia – wskazał.

Zauważył, że uniwersytet powinien być miejscem życia i mądrości. Istotna jest nie tylko wiedza i pragmatyczne posługiwanie się życiem, ale sztuka życia mądrego, pojętego jako dar. – Współczesny uniwersytet wezwany jest przez Boga, aby bronić życia. Bronić życia to znaczy wskazywać na jego godność i nienaruszalność od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Panem życia i śmierci jest tylko sprawiedliwy i miłosierny Bóg – mówił kardynał. Zauważył, że obrona życia polega także na dawaniu świadectwa własną postawą, a uniwersytet musi być szkołą mądrości.

Wspomniał postać wielkiego patrona uczelni, św. Jana Pawła II. Był on wybitnym intelektualistą, którego życie duchowe wypływało między innymi z pracy umysłowej. Papież był człowiekiem dwóch skrzydeł: wiary i rozumu, a jego formacja intelektualna stanowiła ważny element życia duchowego. Św. Jan Paweł II wiedział, że życie nie redukuje się do emocji i praktyki. – Rozum jest w nas pewnego rodzaju boskim zmysłem, który ma nas prowadzić ku Bogu i do pełni życia. Życie potrzebuje prawdy. Duszpasterstwo potrzebuje prawdy – powiedział kardynał. Dodał, że współczesny uniwersytet jest wezwany także do obrony prawdy, którą sam musi ukochać. – Módlmy się, żebyśmy nie byli chciwi i zazdrośni o życie i prawdę, które nam daje. Niech świadomość współczesnych zagrożeń i problemów nie zamyka nas w łudzących pozorami szczęścia spichlerzach chciwości – zakończył kardynał.

 

 

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


17 kurs dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

W dniu 15.10.2022 w Centrum Jana Pawła II rozpoczął się już 17 kurs dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Zgłosiło się 26 mężczyzn z parafii naszej diecezji. Kurs obejmuje sześć zjazdów w soboty oraz trzydniowe rekolekcje (pt – nd). Zadaniem świeckiego pomocnika w rozdzielaniu Komunii świętej jest posługa do chorych, a w nadzwyczajnych sytuacjach pomoc w udzielaniu Eucharystii podczas liturgii. Otoczmy ich modlitwą aby dobrze przygotowali się do tej misji.


Wspomnienie Matki Bozej z Aparecidy - 12 października

Częstochowska, Fatimska, Kalwaryjska, Ostrobramska... te wizerunki Maryi znamy wszyscy. Ale o Matce Bożej z Aparecidy słyszał raczej mało kto z nas. Historia figury Matki Bożej z Aparecidy rozpoczyna się w 1717 roku. Wtedy to mieszkańcy miejscowości Guaratinguetá zostali powiadomieni o przyjeździe ważnego gubernatora stanu Sao Paulo i Minas Geras, dla którego postanowiono wydać huczną ucztę przygotowaną z dań rybnych. Zadanie złowienia ryb powierzono trzem rybakom.
Po wielu godzinach połowu nie udało się im jednak złowić żadnej ryby. Zniechęceni, postanowili po raz ostatni zarzucić sieci. Ku ich zdumieniu, w sieci odnaleźli nie ryby, a... korpus drewnianej figury. Rybacy postanowili powtórnie zarzucić sieci – natychmiast ujrzeli w nich brakujący element figurki – głowę Matki Bożej. Według przekazów dwa elementy połączyły się w taki sposób, że nie można ich było od siebie odłączyć. Zaraz po tym zdarzeniu, rybacy wyłowili mnóstwo ryb. Matka Boża z Aparecidy początkowo była czczona przez tylko rybaków, dziś jest patronką Brazylii. Figurka ma zaledwie 40 cm. wysokości i znajduje się w największej bazylice poświęconej Maryi na świecie. Zatem najmniejsza figurka Maryi czczona jest w największej bazylice świata. Wspomnienie Matki Bozej z Aparecidy przypada na 12 października.
W tym dniu o godzinie 19.00 w dolnym kościele naszego Sanktuarium na Eucharystii zgromadzili się mieszkańcy Brazylii, przebywajacy w Krakowie i osoby z nimi związane. Mszy Świętej przewodniczył mieszkający na terenie naszego sanktuarium ojciec Jonasz Magno de Oliviera, pochodzący z Brazylii.
Eucharystię koncelebrował ksiądz Kanonik Tomasz Szopa, kustosz naszego sanktuarium. Msza Święta celebrowana była w języku portugalskim. Przy ołtarzu wyeksponowano kopię figurki Matki Bożej z Aparecidy. Zwieńczeniem uroczystości była radosna agapa. Kto wie, może wspomnienie Madonny z Aparecidy wpisze się na stałe w kalendarz naszego Sanktuarium?

Odpust w Sanktuarium św. Jana Pawła II

W uroczystości odpustowe w Sanktuarium św. Jana Pawła II bardzo dużo będzie się działo.

Na Białych Morzach spotkają się MŁODZI z całej naszej Archidiecezji, szczególnie ci, którzy wybierają się na ŚDM w Lizbonie, oraz biskupi z wielu krajów, którzy przebywać będą w Krakowie w ramach Spotkania Konferencji Episkopatów Europy.
Przeżyjmy razem ten dzień!

Wyjątkowo o godz. 16.30 - Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. abp. Marka Jędraszewskiego z udziałem przedstawicieli młodzieży z całej Europy zgromadzonych na spotkaniu zorganizowanym przez Radę Konferencji Episkopatów Europy i Archidiecezję Krakowską (transmisja w TVP3).

Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na koncert Chóru i Orkiestry Sanktuarium św. Jana Pawła II "Nie lękajcie się!".
Nie kończy on jednak świętowania.

 

Szczegóły na plakatach.


VII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka

Do Sanktuariów św. Jana Pawła II przybyła w sobotę, 8 października VII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka – ruchu osób modlących się za kapłanów.

Nabożeństwu dla pielgrzymów w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Zwracając się do uczestników Pielgrzymki Apostolatu Margaretka podkreślił, że kapłani potrzebują ich wsparcia. Zaznaczył, że na potrzebę takiej modlitwy bardzo wyczulony był św. Jan Paweł II, który może być zarówno patronem Apostolatu, jak i wzorem rozmodlonego kapłana. Wieloletni papieski sekretarz zachęcał do adoracji w intencji świętości duchownych. 

Po nabożeństwie ku czci św. Jana Pawła II pielgrzymi udali się w procesji różańcowej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie swoje świadectwo wygłosiła Louise Ward – założycielka Apostolatu Margaretka.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka zakończyła się Koronką do Bożego Miłosierdzia odmawianą w Godzinie Miłosierdzia.

Apostolat Margaretka to ruch osób modlących się za kapłanów, który powstał w Kanadzie w 1981 roku. Jego podstawową komórką jest tzw. margaretka. Jest to grupa modlitewna w intencji konkretnego kapłana, która swą nazwę zaczerpnęła od nazwy kwiatu. Siedem płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za wybranego księdza – każda w jednym dniu tygodnia.

 

 

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Louise Ward - założycielka Apostolatu Margaretek w Sanktuarium św. Jana Pawła II

Nasze Sanktuarium na kilka dni przed Pielgrzymką Apostolstwa Margaretek odwiedziła założycielka Apostolat Margaretka, pani prof. Louise Ward, która powiedziała, że cyt. "to najpiękniejszy kościół, jaki kiedykolwiek widziałam".
Cała historia rozpoczęła się przed ponad pół wiekiem od chorej na chorobę Hainego Mediny 13-latki, Margaret O’Donnel. Przez 27 lat, większość swego życia, spędziła ona przykuta do łóżka, sparaliżowana od stóp do głów. 100-procentowa kaleka, która sens życia znalazła w modlitwie za kapłanów. Gdy wieść o niej rozeszła się po Kanadzie, duchowni przychodzili do niej prosząc ją o modlitwę. Czasem zjawiało się nawet 20 dziennie. Margaret O’Donnel zmarła w wieku 40 lat.
Trzy lata po jej śmierci wspomniana Louise Ward założyła Apostolat Margaretek.

Inauguracja Ogólnopolska Roku Szkoleniowego OHP

4 października w naszym Sanktuarium miała miejsce Inauguracja Ogólnopolska Roku Szkoleniowego OHP.
Po uroczystym przejściu z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia pani Katarzyna, przewodnik Muzeum św. Jana Pawła II Wielkiego opowiedziała wszystkim zebranym o bogactwie znaczenia mozaik kościoła górnego.
W Godzinie Miłosierdzia o 15:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Przybylskiego. W kazaniu skierowanym do młodzieży Ksiądz Biskup podkreślał w oparciu o postać Świętego Papieża ważność i równowagę nauki, pracy, trudu i wiary.
Na Mszy świętej młodzi zebrani złożyli uroczyste ślubowanie oraz zawierzyli się i całe środowisko OHP św. Janowi Pawłowi II.
Życzymy opieki Boga Najwyższego i łaski przyswajania wiedzy oraz jej przekazywania całemu środowisku Ochotniczych Hufców Pracy.
Z Panem Bogiem!

Abp William Lori, Najwyższy Kapelan Rycerzy Kolumba odwiedził nasze Sanktuarium

Abp William Lori, Najwyższy Kapelan Rycerzy Kolumba, arcybiskup Baltimore (Maryland, USA) odwiedził nasze Centrum Jana Pawła II 30 września.
2 października 1881 roku, mała grupka mężczyzn spotkała się w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny na alei Hillhouse w New Haven, stanie Connecticut.
Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego księdza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się największą w świecie katolicką, rodzinną organizacją bratnią.
Rycerze Kolumba spotykają się przy naszym Sanktuarium ich duszpasterzem jest ks. Artur Czepiel.
Foto: Tamino Petelinšek / Rycerze Kolumba

Wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony w 2023

W przyszłym roku będziemy przeżywać ŚDM w Lizbonie. Jest to wielkie święto młodych ludzi z całego świata, które zapoczątkował nasz wielki papież, a i gościło u nas w 2016 r. W związku z tym organizujemy grupy z naszego Sanktuarium:

I GRUPĘ - tylko dla pełnoletniej młodzieży, którą koordynuje ks. Daniel Tomczak.  Informacje: sdm@padre.hub.pl lub osobiście.

II GRUPĘ- mieszaną- z udziałem niepełnoletniej młodzieży, którą koordynuje ks. Dariusz Chrostowski.

 

Informacje: d.chrostowski@janpawel2.pl lub osobiście.

Ze względów rezerwacyjnych istotna jest w miarę szybka deklaracja.

 

Kilka informacji o  udziale  w ŚDM Lizbona 2023:

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dwóch etapach: pierwszy to dni w portugalskich diecezjach – nasza grupa w Diecezji Porto (26- 31 lipca 2023r.), a drugi to Wydarzenia Centralne w Lizbonie (1-6 sierpnia 2023r.);

W wyjeździe może uczestniczyć młodzież od 14 do 35 roku życia, niepełnoletnie osoby uczestniczą w wyjeździe za zgodą rodziców, w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Opiekunów wybierzemy spośród pełnoletnich członków grupy;

Będziemy korzystać z koordynacji Komitetu Organizacyjnego Archidiecezji Krakowskiej w kwestii rejestracji, zakupu biletów i ubezpieczenia, a także zorganizowaniu całości pobytu.

Od października planujemy cykliczne spotkania, które będą okazją do zapoznania się z innymi wyjeżdżającymi i przekazywania bieżących informacji na temat wyjazdu.

 

Hymn ŚDM:

https:ww.youtube.com/watch?v=TKrZnAQVxpo