Rekolekcje Domowego Kościoła w Rzymie

Rekolekcje Domowego Kościoła w Rzymie wciąż trwają! 🕊 Odbywają się w dniach 15-30 lipca. 

Bierze w nich udział ok. 500 osób z całej Polski. Grupę oazową z diecezji Łódzkiej, którą prowadził ks. kard. nominat Grzegorz Ryś, natomiast Małżonkom z naszej diecezji towarzyszy ks. Tomasz Szopa, kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie.
Ks. Kustosz Tomasz Szopa podkreśla, że „wolą ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Oazy było, aby III stopień formacji miał miejsce w Rzymie, ponieważ w jego programie jest doświadczanie misterium Kościoła oraz odkrywanie naszego miejsca i naszej misji w Kościele”.
Uczestnicy podkreślają, że te rekolekcje to unikalne doświadczenie Kościoła powszechnego. Jedno z małżeństw wyznało, że formacja oazowa uratowała ich rodzinę i małżeństwo.
Justyna i Piotr Krzynówkowie podkreślają, że rekolekcje w Rzymie pomagają doświadczyć Kościoła powszechnego. Dodają, że w tym właśnie kontekście dokonuje się formacja oazowa, która zakłada na początku dialog małżeński, a więc budowanie relacji między mężem i żoną, a następnie między innymi rodzinami.

„Tutaj jest centrum, serce Kościoła katolickiego i dlatego tutaj chcieliśmy przeżywać ten czas rekolekcji – mówią uczestnicy rekolekcji. – Dla nas największą wartością jest to, że jesteśmy razem jako małżonkowie, że idziemy tą samą drogą, że pracujemy wspólnie, wzrastamy wspólnie i nasz cel jest jeden: świętość. Ta droga, którą idziemy w przypadku właśnie tej wspólnoty, którą daje nam sługa boży Franciszek Blachnicki jest to droga, która zakłada wspólną pracę i marsz przez życie do świętości wspólny.“

Zobaczcie, jak wyglądał czas, który spędzili w Wiecznym Mieście. 📸
Przy Sanktuarium św. Jana Pawła II działają cztery kręgi Domowego Kościoła, w którym formują się pary małżeńskie. Przedstawiciele tych kręgów (4 małżeństwa) są na rekolekcjach.
Zapraszamy do dołączenia do kręgów Domowego Kościoła! 💑
Serdecznie pozdrawiamy i czekamy na Wasz szczęśliwy powrót do Polski! 🙏


Obóz naszych Skautów

🌞🏕️ Letni Obóz Skautów Europy 🏕️🌞
Niesamowite przygody przeżyli podczas Obozu około 65 osób.
Zobaczcie sami krótką fotorelację! 📸
Kim są Skauci? 🤔
Przy papieskim Sanktuarium działają Skauci Europy. Jest to skrócona nazwa „Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego »Zawisza« Federacji Skautingu Europejskiego”.

Grupa „Skauci Europy” jest stowarzyszeniem wiernych na prawie papieskim. Jest to ruch jednoczący młodych z różnych krajów Europy, mający te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę.

Foto: ks. Dariusz Chrostowski


Biskup pomocniczy Lizbony w naszym Sanktuarium

Biskup pomocniczy Lizbony i kardynał nominat, bp Américo Manuel Alves Aguiar 19 lipca był w Krakowie, gdzie w Sanktuarium św. Jana Pawła II spotkał się z bp. Robertem Chrząszczem i organizatorami ŚDM 2016.

Przy tej okazji otrzymał pakiet krakowski, który na ŚDM do Lizbony zabiorą ze sobą młodzi z Archidiecezji Krakowskiej 🇵🇹

 

Fot. ks. Sebastian Kowalczyk


Skautki z Paryża

Przez cały tydzień (14-21 lipca 2023 roku) na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” pracują wolontaryjnie wykonując porządkowe prace ogrodowe i nie tylko Skautki z Grupy pod patronatem św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Chrzciciela z Paryża dziękujemy za Waszą życzliwość, zapał i zaangażowanie oraz pracowitość, a ponadto za świadectwo prawdziwego ducha wolontariatu.
Na zdjęciu od lewej do prawej:
Hélène
Paloma
p. Basia – Biuro Centrum Jana Pawła II
Aurélie
Violaine
p. Magdalena – Biuro Centrum Jana Pawła II
Charlotte
Victoire
Andréa
Niech święci patronowie: św. Faustyna i św. Jan Chrzciciel oraz św. Jan Paweł II wypraszają Wam potrzebne łaski!
Merci beaucoup! 🇫🇷


Poświęcenie i oficjalnie otwarcie kancelarii

3 lipca, w poniedziałek po Mszy św. o godz. 17.00 miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie kancelarii Sanktuarium św. Jana Pawła II.
W jakich sprawach można przyjść do kancelarii Rektoratu Sanktuarium?
🟢 sakrament małżeństwa
🟢 chrzest święty dziecka
🟢 uzyskanie wyciągów z ksiąg metrykalnych – gdy sakrament chrztu lub małżeństwa był udzielany w Sanktuarium
Gdzie?
W powyższych sprawach zapraszamy do kancelarii, która mieści się w budynku VERITAS, za Wieżą Fatimską, wejście na poziomie dolnego kościoła, do Białej Sali po lewej stronie, naprzeciwko Poradni Rodzinnej Archidiecezji Krakowskiej.
Kiedy?
Od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 19.00,
po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu +48 513 425 060.
Serdecznie zapraszamy!


Zmiany personalne w naszym Sanktuarium

Decyzją Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego dwaj spośród duszpasterzy naszego Sanktuarium otrzymali nowe zadania.
 
Księdzu Kanonikowi Dariuszowi Chrostowskiemu został powołany do posługi w Domu Krakowskiej Fundacji Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu.
 
Ksiądz Daniel Tomczak podejmie pracę duszpasterską w Suchej Beskidzkiej.
 
Obu Księży zawierzamy Bożemu prowadzeniu, a wdzięczność za ich gorliwą i owocną posługę duszpasterską w naszym Sanktuarium wyraziliśmy Eucharystią o godz. 11.00.

W ich miejsce do posługi w naszym Sanktuarium zostali skierowani dwaj kapłani: ks. Sebastian Kozyra i ks. Damian Dejner. Nowych duszpasterzy otaczamy modlitwą przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i życzymy im owocnego pełnienia woli Bożej w miejscu, do którego zostali posłani.


7 lektorów, posługujących w naszym Sanktuarium ceremoniarzami

W sobotę, 17 czerwca 2023r., w Archikatedrze Wawelskiej Ksiądz Biskup Robert Chrząszcz pobłogosławił 7 lektorów, posługujących w naszym Sanktuarium do posługi ceremoniarza.
Serdecznie im gratulujemy, życząc radości ze służby przy Chrystusowym ołtarzu!

– Niech moment liturgii nie będzie dla was spotkaniem z „czymś”: z rubrykami, przepisami, tekstami liturgicznymi, przestrzenią sakralną, ale przede wszystkim niech będzie momentem spotkania z Kimś – z samym Bogiem, który przychodzi, by spotkać się z wami i z waszymi braćmi oraz siostrami w wierze. Pielęgnujcie troskę o piękno liturgii – spotkania Boga z człowiekiem – mówił bp Robert Chrząszcz podczas Mszy św. z błogosławieństwem ceremoniarzy parafialnych, odprawionej w katedrze na Wawelu.

W homilii bp Robert Chrząszcz powiedział, że cieszy się, gdy patrzy na zebranych młodych ludzi, przybywających z różnych zakątków archidiecezji. Pośród tej różnorodności jest coś, co łączy wszystkich kandydatów, a jest to troska o piękno liturgii. Biskup przypominał fragment z Dziejów Apostolskich, opisujący pierwszą wspólnotę chrześcijańską. – Ufam, że dziś jedno serce, jeden Duch, Duch liturgii, ożywa was zgromadzonych tutaj po to, by przyjąć błogosławieństwo do posługi ceremoniarza w waszych wspólnotach parafialnych. Głęboko wierzę, że wasze zaangażowanie i chęć działania w tej przestrzenni liturgicznej wzięła swój początek z zachwytu – przyznał. Dodał, że liturgia pozwala spoglądać w górę, gdzie oddawana jest chwała Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Zwrócił uwagę na to, że cerebracja liturgiczna jest bardzo cenna, należy o nią dbać i ją pielęgnować.

Następnie biskup zaznaczył , że liturgia to czas spotkania Boga z człowiekiem, człowieka z Bogiem, ale także spotkania całej wspólnoty ludzi wierzących. Troska o liturgię to troska o jakość tego spotkania. – Spójrzcie na swą posługę jako powołanie do troski nie o „coś”, ale o „Kogoś”. Niech moment liturgii nie będzie dla was spotkaniem z „czymś”: z rubrykami, przepisami, tekstami liturgicznymi, przestrzenią sakralną, ale przede wszystkim niech będzie momentem spotkania z Kimś – z samym Bogiem, który przychodzi, by spotkać się z wami i waszymi braćmi oraz siostrami w wierze. Pielęgnujcie troskę o piękno liturgii – spotkania Boga z człowiekiem – podkreślił. Stwierdził, że Kościół powierza młodym ludziom troskę o to, co ma najcenniejszego.

Przypomniał również, że w Ewangelii pojawił się fragment o powołaniu apostołów, gdy Jezus zaprosił do szczególnej, bliskiej relacji wybranych przez siebie uczniów. Zbawiciel nie chciał działać sam, ale chciał współdziałać z człowiekiem. – Moment dzisiejszego błogosławieństwa potraktujcie jako moment wybrania: moment, gdy Jezus wybiera was do tej posługi i chce, byście współpracowali z Nim i wspólnotą Kościoła w przestrzeni liturgicznej, w trosce o uświęcenie człowieka – zauważył biskup. Na zakończenie przywołała słowa Benedykta XVI, który mówił, że piękno sprawowanej liturgii zaczyna się od piękna życia duchowego celebransa. – Myślę, że macie świadomość, że także piękno waszej posługi, troski o liturgię, będzie owocne i piękne, kiedy będzie czerpać z piękna waszego osobistego życia duchowego, waszego zjednoczenia z Bogiem. Waszej jedności z Panem – powiedział biskup i poprosił młodych by troszczyli się o życie duchowe, trwając w stanie łaski uświęcającej. Życzył także młodym, by radość tego dnia przenosiła się na każdy dzień posługi, aby liturgia przez nich przygotowana była zawsze na chwałę Bożą. Zaznaczył, że modli się za nich, by właściwie rozpoznali swe powołanie.

W dniu błogosławieństwa kandydaci do posługi ceremoniarza parafialnego odbywali dzień skupienia w krakowskim seminarium. Tegoroczną szkołę ceremoniarza parafialnego ukończyło 91 kandydatów z terenu całej Archidiecezji Krakowskiej.

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


II Archidiecezjalne Święto Rodziny w naszym Sanktuarium

II Archidiecezjalne Święto Rodziny w naszym Sanktuarium odbyło się w niedzielę 18 czerwca 2023 r.
Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 11.00 a następnie na błoniach przed kościołem moc atrakcji dla całych rodzin. Między innymi: Rodzinna olimpiada i bieg, konkursy sprawnościowe, pokazy służb mundurowych, dmuchańce, warkoczyki, malowanie twarzy, strefa food trucków i wiele wiele innych. Na scenie wystąpi nasz Zespół “Młode uwielbienie” oraz Teatr tańca “Lilia”.
__________________
Foto: Ł. Grabuś


XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

W sobotę 17 czerwca nasze Sanktuarium gościło około 3000 pielgrzymów z okazji XXXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa pod hasłem „Pielęgnujcie kult Najświętszego Serca Pana Jezusa” (św. Jan Paweł II).
Obecni byli kapłani, członkowie Arcybractwa oraz czciciele Bożego Serca z całej Polski.
Pielgrzymów przywitał w kościele górnym Ksiądz Kustosz Tomasz Szopa.
To był czas gorącej modlitwy, przyjęcia nowych członków do Arcybractwa i indywidualnego zwiedzania.
Referat głosił ks. dr Damian Płatek SCJ.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Stanisław Salaterski.
Fot. Ł. Muzyka


Komunia św. Sandry i Nikolki z Duszpasterstwa BARKA

3 czerwca 2023 r. w sobotę dwie dziewczynki, Nikola i Sandra, po raz pierwszy w swoim życiu przyjęły Pana Jezusa do swojego serca w Komunii Świętej w kościele Salezjanów w Krakowie.
W uroczystości uczestniczyło Duszpasterstwo Osób z niepełnosprawnością i ich bliskich „Barka”, do którego dziewczynki wraz z mamą należą.
 
Chciałam podziękować szczególnie księdzu kustoszowi Tomaszowi Szopie oraz całemu Duszpasterstwu, za pomoc w zorganizowaniu komunii dziewczynek i obecność na tym pięknym wydarzeniu.
Teresa, mama zastępcza Sandry i Nikolki.
Źródło: Duszpasterstwo osób z niepełnoprawnościami BARKA