Poniedziałek Wielkanocny 2023

Ks. Prof. Robert Tyrała przewodniczył Mszy św. o godz. 12.30.

Wczoraj, w Poniedziałek Wielkanocny Mszy św. o 12:30 przewodniczył Ks. prof. Robert Tyrała, rektor UPJP2.
 
Ks. prof. mówił: „liturgia Słowa ukazuje nam Piotra, który z mocą naucza o Jezusie Nazarejczyku, że został umęczony i zabity, ale zmartwychwstał. Głosząc zaś tę prawdę wyraźnie potwierdza, że wszyscy jesteśmy tego świadkami (Dz 2, 32). Gdy zaś Jezus po zmartwychwstaniu spotyka kobiety, mówi do nich: idźcie i oznajmijcie moim braciom (Mt 28, 8-15), właśnie tę prawdę, że zmartwychwstał! Od rozpoczęcia publicznej działalności Jezusa, poprzez Wieczernik – gdzie ustanowił kapłaństwo – aż do zmartwychwstania i umocnienia Duchem Świętym, dokonuje się szczególna tajemnica – Boże działanie – dla wszystkich pokoleń ludzi na ziemi. Przez wszystkie wieki Bóg powołuje i posyła swoich uczniów, aby o Nim świadczyli i głosili, że On zmartwychwstał. To jest istota kapłańskiego powołania i posłania: głosić z mocą, że Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Słyszymy też dziś wyraźniej głos Boga, który mówi do swojego Kościoła: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9, 37-38). I w tym właśnie kontekście zatrzymajmy się nad jednym z wybranych przez Boga ludzi do głoszenia Dobrej Nowiny, którym był Jan Paweł II.”

Dalej w swym liście Ksiądz Rektor wspomina postać Jana Pawła II:
„Jan Paweł II był jednym z najwybitniejszych Polaków, wielkim humanistą, a jednocześnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych postaci w historii przełomu wieków. Stał się powszechnie uznawanym autorytetem nie na mocy przypadku czy decyzji kogokolwiek, lecz dzięki spójności własnego życia z wartościami, które wyznawał i o których całym swoim życiem świadczył. Fakt ten znalazł uznanie nie tylko w oczach wiernych Kościoła katolickiego czy też innych chrześcijan, lecz również wyznawców innych religii oraz ludzi niereligijnych. Publicznym i niezapomnianym tego dowodem pozostaje wyjątkowy charakter jego pogrzebu, powszechny żal z powodu jego śmierci oraz głośne wołanie Santo subito, które to wydarzenia nabrały charakteru globalnego (zob. Uchwała Senatu UPJPII, 30 listopada 2020).”


Kard. Stanisław Dziwisz: Wierzymy w zmartwychwstanie, bo Kościół codziennie doświadcza obecności Pana

– Wierzymy w zmartwychwstanie, bo każdy z nas jest członkiem żywego Kościoła, a więc wspólnoty ludzi, którzy w codziennym życiu doświadczają obecności ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana – mówił kard. Stanisław Dziwisz w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

W czasie homilii kard. Stanisław Dziwisz zauważył, że zmartwychwstanie Jezusa dokonało się bez świadków. – Dokonało się w ciszy nocy po szabacie, choć było to najgłośniejsze wydarzenie w dziejach wszechświata. Dokonało się w ciemnościach nocy, ale była to najjaśniejsza noc w dziejach człowieka. Światła tej nocy rozświetliły i nadal rozświetlają najbardziej mroczne zakamarki ludzkiej egzystencji – mówił metropolita krakowski senior. Zauważył, że jedynym bezpośrednim Świadkiem powstania z martwych Jezusa był sam Bóg. – Nikt inny nie był zdolny do uczestnictwa w tak niepojętym, przełomowym wydarzeniu dla nieba i ziemi – dodawał.

Kardynał zwrócił uwagę, że Jezus wielokrotnie zapowiadał swoje zmartwychwstanie, ale sprawa była tak niepojęta, że uczniowie tego nie zrozumieli. Świadczą o tym pierwsze reakcje Marii Magdaleny, Piotra i Jana, którzy biegną do pustego grobu. Dopiero w tych nowych okolicznościach nabierają świadomości, co się stało. – Nikt z nas nie widział kamienia odsuniętego od grobu i nie wszedł do pustego grobu Jezusa. Nikt z nas nie widział płócien i chusty. Wierzymy jednak dzięki świadectwu uczniów Chrystusa, którzy nie tylko widzieli pusty grób, ale też spotykali się wielokrotnie ze Zmartwychwstałym – mówił kard. Stanisław Dziwisz. – Wierzymy, bo każdy z nas jest członkiem żywego Kościoła, a więc wspólnoty ludzi, którzy w codziennym życiu doświadczają obecności ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana – dodawał zaznaczając, że można Go spotkać w Słowie Bożym, w Eucharystii, a także miłując naszych i Jego braci, zwłaszcza ubogich i cierpiących oraz w żywym sanktuarium naszego serca, gdzie przemawia do nas, oświeca, poucza i budzi nadzieję.

Metropolita senior zachęcał wiernych do dawania swoim życiem świadectwa – na wzór św. Jana Pawła II – o prawdzie tego, „co ujrzeliśmy, czego doświadczyliśmy i w co uwierzyliśmy”. – Życzę wam, by blask zmartwychwstania Pańskiego opromieniał wasze życie, wasze trudy i prace. Niech pomaga powstawać ze słabości, niech dodaje sił i niech przywraca wam nadzieję – składał życzenia kardynał. – Radujmy się. Nasz Pan zmartwychwstał. Jego zmartwychwstanie jest rękojmią naszego zmartwychwstania! – zakończył.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


Życzenia Wielkanocne

Alleluja!

Patrząc oczyma wiary na Chrystusa Zmartwychwstałego, pragnę życzyć, aby Jego blask opromieniał naszą codzienność, wlewając w nią wiarę, nadzieję i miłość.
Niech nadzieja życia w Bogu na wieki umacnia nas i daje radość wśród trudów dnia codziennego. Niech w czasie Wielkiej Nocy i każdego dnia nasz Pan Jezus Chrystus przemienia je w to, co prawdziwe, dobre i piękne.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

https://youtu.be/mXpVYUMQKOU


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 9 IV 2023 r.

 • Przeżywamy radosny czas zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wszystkim zaangażowanym w wyjątkowe przeżycie Triduum Paschalnego składamy serdeczne podziękowania. Księżom za posługę duszpasterską zwłaszcza w konfesjonale, siostrom i panu kościelnemu za piękne dekoracje i kompozycje kwiatowe, panom organistom i pani organistce, scholi, chórowi oraz orkiestrze naszego Sanktuarium za śpiew i muzyczne zaangażowanie w liturgię, ministrantom i lektorom, osobom czytającym Słowo Boże i śpiewającym psalmy, Rycerzom Jana Pawła II i Rycerzom Kolumba za pomoc i posługę liturgiczną. Bóg zapłać wszystkim uczestniczącym w Świętym Triduum Paschalnym. Niech doświadczenie spotkania ze Zmartwychwstałym Panem umacnia naszą wiarę.
 • W piątek z racji uroczystego charakteru oktawy Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 • W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Miłosierdzia Bożego. O godz. 10.00 msza święta przy ołtarzu polowym w Sanktuarium Łagiewnickim pod przewodnictwem ks. abpa. Marka Jędraszewskiego.
 • Wszystkim wiernym uczestniczącym w życiu duszpasterskim naszego Sanktuarium serdecznie dziękujemy za składane ofiary podczas Mszy świętych, do skarbon oraz przelewem na konto. W intencji wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów odprawiana jest Msza święta w każdą niedzielę o godz. 12.30. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, obfitości łask Bożych oraz wszelkiego dobra przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
 • Słowa życzeń świątecznych skierował do nas Metropolita Krakowski:

Umiłowani Archidiecezjanie!

W poranek wielkanocny zdążające do grobu Chrystusa pobożne niewiasty, wśród nich Maria Magdalena, a następnie święci Apostołowie Piotr i Jan przekonali się o „sile – jak pisał autor Listu do Hebrajczyków – niezniszczalnego życia” (por. Hbr 7, 16). Według Ewangelii św. Mateusza, „anioł [Pański] przemówił [bowiem] do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych” (Mt 28, 5-7a).

Na nic zdały się zatem środki podjęte z aprobatą Piłata przez arcykapłanów i faryzeuszów, aby zabezpieczyć grób Chrystusa, „opieczętowując kamień i stawiając straż” (por. Mt 27, 66). Donikąd prowadziły późniejsze kłamstwa o tym, że gdy żołnierze spali przy grobie, „Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go” (por. Mt 28, 13).

Zmartwychwstanie Chrystusa ostatecznie potwierdziło, że Jego kapłaństwo jest „nie-przemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7, 23b-25). Dlatego też św. Jan Apostoł pisał w swoim Pierwszym Liście: „Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata” (1 J 2, 1b-2).

Ta prawda jest źródłem naszego pokoju i naszej radości. Z niej wypływa nasza nadzieja na życie wieczne. Niech ona stanie się, Najmilsi, treścią przeżywanych przez Was Świąt Wielkanocnych! Nie dajcie się zwieść jakiemukolwiek kłamstwu. Zanurzeni
w paschalnej tajemnicy Baranka głoście światu radosne Alleluja!

Na Święte Dni, w których objawia się „siła niezniszczalnego Życia”, z serca Wam wszystkim błogosławię

Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski


Msza Krzyżma św.

Msza Krzyżma po raz pierwszy w naszym Sanktuarium!
Dziękujemy wszystkim za obecność, za wspólną celebrację i serce oddane modlitwie!
 
Dzieciom i młodzieży dziękujemy za ich pogodne twarze, uśmiechy, za wzięciu udziału w grze terenowej wraz ze specjalnie przygotowaną dla nich aplikacją „Sól ziemi” na ten dzień.
 
Życzymy wszystkim Kapłanom naszej Archidiecezji, szczególnie zaś Księżom Jubilatom 25-lecia i 50-lecia Kapłaństwa – błogosławieństwa Bożego na każdy dzień kapłańskiej posługi i wciąż rosnącej wiary, nadziei i miłości!


“Wy jesteście solą ziemi” - smartfonowa gra terenowa po Mszy Krzyżma

“Wy jesteście solą ziemi” 🧂

 
Zapraszamy parafialne grupy dziecięco-młodzieżowe wraz z duszpasterzami do przyjazdu na Mszę Krzyżma w Wielki Czwartek oraz do skorzystania z atrakcji przygotowanych przez Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie.
 
W naszej ofercie tego dnia:
1. FOTOBUDKA w budynku FIDES 📸
-Będzie dostępna od godz. 9.00-14.00 wraz z dedykowaną na ta okazję ramką zdjęć;
-Możliwość zrobienia zdjęć indywidualnie, z przyjaciółmi i grupowo;
-Zdjęcia grup będą też dostępne w wersji cyfrowej;
-Każda grupa, która opiszę i wrzuci swoje zdjęcie do szklanej skrzyni bierze udział w losowaniu VOUCHERA do CinemaCity (dla 50 osób) oraz słodkich niespodzianek
Losowanie o 13.00 🛍📩🎉
2. Darmowe wejście do Muzeum i na wieżę Fatimską 🏞⛪️
– wszystkie grupy przyjeżdżające w tym dniu na mszę Krzyżma na hasło: „SÓL ZIEMI” mają wolne wejście na przestrzenie wystawy: Nasz Papież oraz widokowa wieżę Fatimską w godzinach 9.00-14.00
 
3. “Sól ziemi”- Smartfonowa gra terenowa z lokalizacją GPS 📲
-Po Mszy św. zapraszamy młodych do udziału w interaktywnej grze terenowej z lokalizacją GPS na terenie Białych mórz, która przypomni o roli uczniów Jezusa w świecie.
-Do udziału będą potrzebne telefony i pobranie aplikacji Actionbound
-Aplikacja kieruje młodych w wyznaczone miejsca gdzie podążą w ślad za Janem Pawłem II, a wykonując interaktywne zadania staną się jak on “solą ziemi” dla innych.
-W ostatnim zadaniu uczestnicy otrzymują woreczek z solą i napisem: “Jesteś solą ziemi”
-Dla wszystkich uczestników gry przygotowane są nagrody: książki, puzzle i gry 🥇🏆🧩
Serdecznie zapraszamy! 😇


30 Nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej pobłogosławionych w Sanktuarium św. Jana Pawła II

– Pragniemy być sługami Jezusa i troszczyć się o Niego, o Jego obecność w postaci chleba, z oddaniem i miłością. Jesteśmy świadomi wielkiej odpowiedzialności, za powierzony nam skarb. Zrobimy wszystko, aby tego zaufania nie zawieść – mówił przedstawiciel pobłogosławionych dziś nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do posługi w Archidiecezji Krakowskiej.

Na początku liturgii ks. Tomasz Szopa powiedział, że błogosławieństwo nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Krakowskiej po raz kolejny odbywa się w sanktuarium św. Jana Pawła II. W tym kontekście podkreślił, że Eucharystia była w centrum życia Ojca Świętego.

W czasie homilii ks. Paweł Baran zwrócił uwagę na trzy słowa obecne podczas dzisiejszej liturgii. Pierwszym jest „wybranie”. W tym kontekście zwrócił uwagę na wybranie Abrahama i fakt, że Pan Bóg zanim objawił mu swój plan wobec niego, to najpierw dał mu się poznać. – Pan Bóg zawsze wybiera w konkretnym celu – daje się poznać człowiekowi, ale przede wszystkim chce, żeby z tym poznaniem człowiek nie został sam, aby zaniósł to doświadczenie Pana Boga innemu człowiekowi – mówił proboszcz parafii wawelskiej i ceremoniarz Archidiecezji Krakowskiej.

Zaznaczył, że najbardziej Pan Bóg dał się poznać człowiekowi przez Jezusa Chrystusa. – Bóg stał się jednym z nas – przyjął ludzką naturę, ale przede wszystkim – odchodząc, zostawił nam Siebie, Chrystusa paschalnego w Eucharystii – mówił ks. Paweł Baran podkreślając, że w tym wymiarze wybranie nadzwyczajnych szafarzy jest wyjątkowe, bo będą zanosić ludziom Chrystusa w kawałku chleba. – To jest wasze główne zadanie – czynić Boga bliskim drugiemu człowiekowi – podkreślił kaznodzieja dodając, że każdy chrześcijanin został przez Boga powołany i wybrany, a zadaniem wierzących jest to powołanie rozpoznać. Nadzwyczajni szafarzy, którzy przyjęli dzisiaj błogosławieństwo do posługi w Kościele, to powołanie rozpoznali bardzo konkretnie. – Wybranie to nie jest prezent. Wybranie jest darem, który człowiek przyjmuje i staje się także zadaniem – otwiera nową perspektywę i wyznacza kolejny, konkretny kierunek w życiu – mówił kapłan.

Drugie słowo, na które zwrócił uwagę to „troska” Boga o ludzi. Wyrazem tej troski jest posłanie na świat Bożego Syna – Mesjasza, dobrego Pasterza, który będzie troszczył się o lud. Podobnie jest z powołaniem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej – to wyraz troski Boga i Kościoła o lud wierny. – W dzisiejszej celebracji nie chodzi o was, ale o ludzi, do których będziecie posłani – mówił ks. Paweł Baran zwracając się do nadzwyczajnych szafarzy. Zauważył też, że troska ma drugie znaczenie i należy pamiętać, że Bóg jest także źródłem radości i pocieszenia w strapieniu człowieka, zwłaszcza chorego i samotnego, do którego z Eucharystią przyjdą nadzwyczajni szafarze.

Ostatnie słowo, które wskazał proboszcz z Wawelu to „poszukiwanie” w kontekście poszukiwań Jezusa przez uczonych w Piśmie, którzy chcieli Go zgładzić. Zachęcił, by każdy wierzący poszukiwał Jezusa w swojej codzienności. W pierwszej kolejności w znakach sakramentalnych. Ale szafarze oblicze Chrystusa mogą też odkryć w osobach chorych i cierpiących, do których będą przychodzili z posługą. – Wasza posługa jest zadaniem, ale może też stać się łaską. Będziecie przynosić Chrystusa sakramentalnego, ale będzie się także spotykać z Chrystusem w chorych, cierpiących i odrzuconych – podkreślał kapłan.

Trzydziestu nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do posługi w Archidiecezji Krakowskiej pobłogosławił bp Robert Chrząszcz. – Cieszymy się, że powiedzieliście „tak” Kościołowi, który potrzebuje waszej pomocy, ale szczególnie waszego świadectwa. Macie nieść Chrystusa w Komunii świętej innym ludziom, ale doskonale wiecie, że macie Go nieść w swoim sercu, w swoim świadectwie, w swojej wierności Panu Bogu – mówił do nadzwyczajnych szafarzy krakowski biskup pomocniczy. 

– Pragniemy być sługami Jezusa i troszczyć się o Niego, o Jego obecność w postaci chleba, z oddaniem i miłością. Jesteśmy świadomi wielkiej odpowiedzialności, za powierzony nam skarb. Zrobimy wszystko, aby tego zaufania nie zawieść – mówił przedstawiciel pobłogosławionych dziś nadzwyczajnych szafarzy. – Życzę, by wam nigdy Komunia święta rozdawana nie spowszedniała i byście zawsze do chorych chodzili z empatią, a Ciało Chrystusa rozdawali z wiarą – mówił ks. Artur Czepiel, duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Krakowskiej. 

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


Niedziela Palmowa - 2 IV 2023 r.

 • Uroczysta procesja z palmami oraz Eucharystia o godzinie 12.30. Początek procesji przy Wieży Fatimskiej.
 • W dniu dzisiejszym Duszpasterstwo Osób z niepełnosprawnością Barka rozprowadza przed każdą Mszą świętą palmy do poświęcenia. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu formacyjnego.
 • Również dzisiaj o godz. 20.00, pod Oknem Papieskim na ul. Franciszkańskiej rozpocznie się czuwanie w 18. rocznicę śmierci Jan Pawła II. Serdecznie zapraszamy w imieniu Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
 • W zakrystii są do nabycia baranki na stół wielkanocny. Ofiara przeznaczona jest na działalność Caritas naszej Archidiecezji.
 • Zachęcamy wszystkich, aby Święte Triduum Paschalne przeżyć w stanie łaski uświęcającej. Spowiedź święta w naszym Sanktuarium do środy włącznie według stałego harmonogramu, natomiast porządek godzin spowiedzi na czas Triduum znajdziemy na stronie internetowej oraz Facebooku.
 • W Wielki Czwartek o godz. 10.00 w naszym Sanktuarium przeżywać będziemy Mszę Krzyżma pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego Abpa Marka Jędraszewskiego przy uczestnictwie Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, biskupów pomocniczych oraz prezbiterium Archidiecezji Krakowskiej. Podczas tej mszy pobłogosławione będą oleje krzyżma, chorych oraz katechumenów. Wieczorem tego dnia zapraszamy do naszego Sanktuarium na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po Mszy św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do tzw. Ciemnicy, gdzie będzie możliwość adoracji do godz. 22.00. 
 • W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. W tym dniu nie odprawia się Mszy świętych. O godz. 15.00 w godzinie śmierci Pana Jezusa zapraszamy na Drogę Krzyżową z Całunem Turyńskim. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.30 do 18.00. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00. Po jej zakończeniu Najświętszy Sakrament przeniesiemy do Grobu Pańskiego, gdzie będzie adoracja do godz. 24.00. 
 • W Wielką Sobotę adoracja Pana Jezusa będzie możliwa od 7.30 do 19.30. Poświęcenie pokarmów odbędzie się przed wejściem do kościoła górnego o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00. Zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w tym dniu. W sobotę wieczorem zapraszamy na Liturgię Wigilii Paschalnej o godz. 20.00. Nabożeństwo rozpocznie się na placu przed Sanktuarium. Zachęcamy, aby na tę Liturgię przynieść ze sobą świece. Po Liturgii wyruszymy w procesji Rezurekcyjnej wokół Sanktuarium.
 • Uroczystym obchodom Świętego Triduum będzie przewodniczył Ks. Kard. Stanisław Dziwisz. 
 • Ze względu na Triduum całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy NSPJ będzie trwała do środy włącznie i powróci w Niedzielę Wielkanocną.
 • W trakcie Triduum będziemy mogli modlić się Liturgią Godzin. Modlitwa brewiarzowa rozpocznie się Godziną czytań w Wielką Środę o godz. 19.00. Następnie w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę jutrznie o godz. 8.00.
 • Wszystkim wiernym uczestniczącym w życiu duszpasterskim naszego Sanktuarium serdecznie dziękujemy za składane ofiary podczas Mszy świętych, do skarbon oraz przelewem na konto. W intencji wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów odprawiana jest Msza święta w każdą niedzielę o godz. 12.30. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, obfitości łask Bożych oraz wszelkiego dobra przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.


Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa pełna jest kontrastów – radosne Hosanna i przystrojone palmy zderzają się za chwilę z proroctwem Izajasza o cierpiącym Słudze Jahwe i proklamacją Ewangelii o Męce Pańskiej.
W Niedzielę Palmową rozpoczął się Wielki Tydzień, wspominamy ten piękny dzień.

Publikujemy fotorelację z wczorajszych Mszy św. o 11.00 dla rodzin z dziećmi, na której to Ks. Kustosz przyjął również do grona ministrantów kolejnych chłopców. Nie zabrakło również pięknej tradycji – palm wielkanocnych, które w tym roku dzieci przygotowały wyjątkowo piękne.

Nasza fotorelacja poniżej dotyczy również Mszy św. o 12.30, na której jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu 2023 roku posługiwała Schola gregoriańska.

Niech Ciało i Krew Jezusa wzmacnia i prowadzi nas każdego dnia na naszej drodze ku Niebu.

Zapraszamy do wspólnego przeżywania Wielkiego Tygodnia i celebracji Świąt Paschalnych.
Przypominamy, że z Sakramentu Pokuty i Pojednania można skorzystać w następujących godzinach:
🟪 Dziś, w Wielki Wtorek i w Wielką Środę:
7.30 – 9.00
9.30 – 13.00
15.15 – 18.00
🟪 Wielki Czwartek:
7.30 – 12.30
15.00 – 17.00
21.00 – 22.00
🟪 Wielki Piątek:
7.30 – 12.30
15.00 – 17.00
21.00 – 24.00
🟪 Wielka Sobota:
7.30 – 12.30
________________